OLIKUP

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Abat Oliba
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: 2017/18
Web: olikup23.wixsite.com/abatoliba


Presentació

La cooperativa OLIKUP està formada pels alumnes de 4rt d'ESO de l'INS Abat Oliba que han triat l'optativa d'economia.

La nostra activitat serà la comercialització de productes salats (embotits) i dolços (melmelades, carícies, carquinyolis i bombons). A més a més, vendrem una varietat d’ accessoris útils per a la vida quotidiana (clauers i suport per agafar les bosses)

L'objectiu d'aquest projecte es conèixer el funcionament d'una cooperativa, passant des de la seva constitució fins a la comercialització dels seus productes.

A l'inici del curs, vàrem triar els productes per vendre i els càrrecs que tindríem cadascú i vam elaborar l'organigrama.

També vàrem repartir la feina entre diferents grups per tal d’ igualar la participació de tots els components de la cooperativa.

Visita el nostre web

https://olikup23.wixsite.com/abatoliba


Galeria d'Imatges

En aquests moments no hi ha imatges a mostrar

Estatut

ESTATUTS OLIKUP

CAPITOL I: BASESDELASOCIETAT

Article 1. Denominació OLIKUP

 

Article 2. Domicili social i àmbit d’actuació Crta. Barcelona, 57, 17500 Ripoll

 

Article 3. Durada:

Des de setembre de 2017 fins juny 2018.

 

Article 4. Objecte i activitats de la cooperativa:

Comercialitzar productes dolços i salats així com accessoris originals, típics del Ripollès i altres comarques que ens subministraran diferents empreses. (A través de l’optativa d’Economia de 4t d’ESO, 15 alumnes de l’Institut Abat Oliba, han creat la cooperativa OLIKUP. L’objectiu és conèixer bé que és

una cooperativa, el seu funcionament, la seva responsabilitat cap a la societat i també, guanyar diners pel viatge de final de curs.

 

CAPÍTOL II: LES PERSONES SÒCIES

 

Article 5. Les persones sòcies treballadores.

Grup d’economia de quart d’ESO de l’institut Abat Oliba:

Sílvia Noya Candeas, Marta Font Arimany, Nil Bartés Rodríguez, Dani Povedano Garcia, Monica Belmonte Alcalde, Roxana Denisa Vatafu, Aina Lopez Segura, Imad El Houati, Adrian López Ruiz, Xavier Marin Morera, Dani Cutrina Salés, Aina Pujol Alardí, Fàtima Astitou Alou, Lluís Pérez Guitart, Joan Fuster Arimany i Magda Linares.

Article 6. Requisits per l’admissió.

Està matriculat de l’optativa d’Economia de 4t d’ESO.

 

Article 7 Obligacions dels socis.

  Han de posar diners

  Fer la feina encomanada.

  Respectar els acords presos en assemblea

  Col·laborar amb els companys i ajudar a qui ho necessiti pel bé de la cooperativa

Article 8: Drets dels socis:

  Escollir i ser escollits com a càrrecs de la cooperativa.

  Participar en l’assemblea, opinar, votar i fer-hi propostes, participar de les decisions importants i decisives de la cooperativa.

 

ESTATUTS OLIKUP

  Participar en el repartiment de beneficis.

  Participar de la part corresponent en el cas de liquidació de la cooperativa. Article 9. Baixa dels socis:

Baixa justificada:

Si un alumne se’n va per raons justificades, s’haurà de buscar qui es responsabilitza de la feina que aquest tenia encomanada. Si es dóna de baixa


adequadament, podrà recuperar els diners invertits,. Baixa forçosa:

Si un alumne és expulsat del centre o de la cooperativa degut al seu mal comportament, no té dret a recuperar els diners invertits.

Article 10 Faltes:

Lleus: Agressió verbal lleu, agressió física lleu. Greu: Agressió verbal greu, agressió física greu.

En tots dos casos, es seguirà la normativa de funcionament del centre (INS Abat Oliba)

Article 11. Procediment sancionador:

Un alumne/a pot ser expulsat de la cooperativa sempre que, seguint la normativa del centre, cometi una falta greu o bé, acumuli 5 faltes lleus dins la pròpia optativa.

També podrà ser expulsat de la cooperativa quan hagi set expulsat del centre per raons alienes a la cooperativa.

CAPITOL III: RÈGIM ECONÒMIC

Article 12. Capital Social:

Cada soci aportarà 15€ de capital. El capital inicial serà de 240 euros

Si posteriorment es necessita més capital, farem una ampliació.

A cada soci de li lliurarà una carta del centre com a justificació de la quantitat aportada.

Article 13. Fons socials obligatoris.

Com es repertiran els beneficis: Un 40% anirà destinat a Médicos sin Fronteras i l’altre 60% es dividirà en parts iguals.

Article 14. Imputació de pèrdues.

En el cas de que hi haguessin pèrdues només podriem treure els diners que hem aportat a la cooperativa.

 

ESTATUTS OLIKUP

Article 15. Tancament de l’exercici. L’últim dia de classe.

 

CAPITOL IV ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

Article 16. L’organigrama de la cooperativa.

 

CAPITOL V GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ INTERNA.

Article 17. L’assemblea general.

La convocatòria es farà a través del consell rector elegit entre tots els socis. Ha de reunir tots els socis i durarà el temps necessari per solucionar un problema o votar una idea.

Es celebrarà assemblea sempre que sigui necessari i com a mínim, una vegada durant el curs.

L’assemblea general extraordinària es convocarà cada vegada que el departament de coordinació ho vegi necessari o que ho demana un dels socis. Article 18. Els càrrecs unipersonals.

President: Lluís Pérez. Secretaria: Fàtima Astitou.

 

ESTATUTS OLIKUP

Tresorer: Dani Cutrina.


CAPITOL VI :LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 19. Dissolució i liquidació.

A final de curs liquidarem la nostra cooperativa ja que la finalitat d’aquesta era aprendre com es forma i funciona una cooperativa.


Organigrama


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de