FunCoop

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Pla de l'Estany
Nivell Educatiu: 3r ESO
Curs: Curs 2023/24


Galeria d'Imatges

En aquests moments no hi ha imatges a mostrar

Estatut

ESTATUTS COOPERATIVANom: FunCoop


Tipus de cooperativa: Societat Cooperativa Catalana Limitada (SCCL)


Domicili social:   INS Pla de l’Estany

C/Jaume Farriol i Montserrat 31, 17820 Banyoles (Girona)

Tel. 972580793

Fax. 972580637

FunCoop@inspladelestany.cat 


Activitat que desenvolupa: Compravenda de de producte alimentaris, casolà i de la comarca del Pla de l’Estany.


Requisits per ser-ne socis: S’ha de ser alumne de l’INs Pla de l’EStany i ha de formar part del curs de tercer de ESO 23/24 i de l’optativa d’emprenadoria durant aquest curs. A més, s’ha d’ aportar el capital acordat. 


Capital Social: 7 euros


Durada: Màxim fins a final del curs 2024, o sigui el dia 30 de juny d’aquest any. A més, es pot dissoldre sempre que els seus socis hi botin segons la majoria pactada.Obligacions de socis:

 • Tothom aporta el mateix capital inicial. 

 • Tothom ha de ser respectat per les seves opinions 

 • Tothom ha de participar de forma activa en les seves funcions o tasques compartides entre tot el grup. 


Drets dels socis:

 • Assistir a les assembleas de classe

 • Tenen dret a participar en les decisions, amb veu i amb vot: una persona, un vot

 • Tenen dret a rebre tot tipus d’informació sobre els seus interessos econòmics i socials.

 • Ser elegits en diferents càrrecs

 • En cas de que un soci marxi de la cooperativa se li retorna el capital inicial que ha portat. I la part proporcional del repartiment dels beneficis que pertocaria en aquell moment. 

 • En cas contrari, que s’uneixi un soci nou haurà d’aportar el mateix capital inicial que hem aportat tots. A més, haurà`d’aportar la part proporcional de la distribució dels beneficis.


Presa d’acords en assemblea:

 • Tenen dret a participar en les decisions, amb veu i amb vot: una persona, un vot

 • Tenen dret a rebre tot tipus d’informació sobre els seus interessos econòmics i socials.

 • Ser elegits en diferents càrrecs

 • En cas de que un soci marxi de la cooperativa se li retorna el capital inicial que ha portat. Depèn del moment econòmic que estigui passant la cooperativa i de la feina que hagi fet se li entregara la part proporcional de beneficis.

 • En cas contrari, que s’uneixi un soci nou haurà d’aportar el mateix capital inicial que hem aportat tots. Rebrà la part proporcional des de que està a la cooperativa.


Distribució de l’excedent:

    Quan la cooperativa es dissolgui:

 • A cada soci se li retornara el capital inicial aportat.

 • Dels beneficis la cooperativa donarà el 40% a una entitat social decidida per tots els socis en una assemblea.

 • Entre tots els socis que hagin complert les obligacions ens repartirem, en part proporcional, els beneficis restants, sempre que hagi  complert amb tots els deures i les obligacions. Entre tots s’anirà a dinar entre tots.Organigrama

Membresies:

El capital dels socis el qustodiarà el tresorer. Alicia Caprio

Qui redactarà les actes? Woude,

Qui convocarà les assambles? Malagón.
Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de