COOPEROS

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Cap Norfeu
Nivell Educatiu: CICLES FORMATIUS
Curs: Curs 2023/24


Presentació

Benvinguts a la presentació de Copeross! Ens sentim orgullosos de destacar els pilars fonamentals de la nostra organització: el nostre compromís amb la innovació, l'eficiència i la col·laboració.A Copeross, cada membre de l'equip té un paper crucial en el nostre èxit col·lectiu. Valorem la diversitat de talents i perspectives, fomentant un ambient on la innovació floreix i les idees es transformen en realitat.


Gràcies per unir-se a nosaltres en aquest emocionant viatge a Copeross! Estem compromesos a superar expectatives i construir un futur pròsper junts.Catàleg Productes
Galeria d'Imatges


Estatut

ESTATUT CoopeRos


1. Denominació

L'empresa funcionarà amb el nom de CoopeRos. Escollit pels membres de la cooperativa.2. Domicili social

La cooperativa té el seu domicili en INS Cap Norfeu C/ Ponent, 15/19.Roses3. Objectiu social 

Es constitueix amb l'objectiu social de comprar i vendre productes típics de l'Alt Empordà i el seu corresponen es intercanviar amb els productes d'una cooperativa sòcia.4. Duració de l’activitat 

El temps és limitat, durarà des de el moment de la seva inscripció fins al 14 Maig del 2023

 5. Objectius

 Aquesta cooperativa està formada per un projecte educatiu amb la finalitat que tots els participants compleixin els següents:

 

 -Prendre decisions de forma democràtica.

 

 -Fomentar el treball en equip dividint les tasques de la cooperativa.

 

 -Obtenir i compartir els resultats del treball en comú.

 

 -Promovem la participació dels socis treballats.

 

 -Contribuir a la formació dels socis treballats.

 


6. Requisits per l’admissió


Ser alumne de CFGM de Gestió Administrativa.

Portar els 10€ de capital .

 

 Una vegada realitzada l'aportació cada soci rebrà un certificat emès per la cooperativa i firmat pel President i el Secretari d'aquesta, que li acrediti la seva condició del soci/a.

 

 –La propietat d'aquest títol és personal i intransferible.

 

 El fet de realitzat l'aportació inicial és condició necessària per no suficient per obtenir la devolució del mateix i la distribució d'excedents

7. Capital social


El capital social de la cooperativa està constituït per l'adopció realitzada per tots els socis, que ascendirà a 130€. Dividit en 13 participants de 10€ cada una d'elles.
8. Drets dels socis/a


La condició de soci de Cooperos atorga els següents drets:

 

 -Acceptar els càrrecs socials per als quals fossin elegits i assumir responsabilitats.

 

 -Participar en l'objecte social de la cooperativa.

 

 -Ser elector i elegible per als càrrecs socials.9. Obligacions dels socis/a


- Participar i assistir a classe.

 

 - Acceptar els càrrecs socials als quals siguin nomenats

 

 -Si un alumne no assisteix durant molt de temps a classe i no fa la feina, assistit a classe entre tots els alumnes, amb forma democràtica li podran treure l'excedent al final del projecte.

 10. Òrgans de la cooperativa 


 Els òrgans de la cooperativa són els següents:

 

 Assemblea general de cooperatives. Formada per totes les cooperatives.Presidenta: 

Anaïs Segovia 


Departament de Recursos Humans:

Mario Rodríguez

Angel Palma

Martí Parramon 
Departament de Compres i Vendes

Ayman Sahli

Mohamed Maimouni

Mohamed Amin Sahli


Departament d’Administració:

Sara Touiher

Douae Laaouina 

Bilal Mansour

Noe Ramos


Departament de Marketing:

Xenia Lopez

Joana Montenegro

Maria Ungureanu


Departament de finances:

Anaïs Segovia

Alba Rastrojo


11. Responsabilitat dels socis

 

 L'empresa destinarà un 40% dels seus beneficis a obres de caràcter social.

 


12. Convocatòria de l'Assemblea General:


 L'Assemblea General serà convocada pel Consell Rector, que fixarà l'ordre del dia en la convocatòria.

 

 Tots els socis es reuniran a principi de la construcció de la cooperativa per escollir els membres de l'assemblea i al final de la cooperativa.

 

13. Liquidació i repartiment de beneficis:


 La liquidació de l'empresa es realitzarà al final de curs escolar de 2024, data en què finalitzarà la nostra activitat.

 

 L'excedent obtingut es repartirà a la seva fiscalització entre els socis, després de deduir un 40% dels beneficis, aquesta quantitat es podria destinar a una ONG que al final del curs es decidirà, en l'assemblea.

 


14. Registre de la cooperativa:

 

 Aquesta cooperativa no es constitueix d'acord amb la legislació en matèria de cooperatives, sent un projecte que pretén la simulació del funcionament d'una cooperativa real.

 

 Quedarà inscrita al Registre Central de Cooperatives EIX i serà gestionada d'acord amb les regles de funcionament d'una cooperativa real.


Organigrama


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de