COOP. COSTA BRAVA

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Cap Norfeu
Nivell Educatiu: CICLES FORMATIUS
Curs: Curs 2022/23


Galeria d'Imatges

En aquests moments no hi ha imatges a mostrar

Estatut

CAPÍTOL I : BASES DE LA SOCIETAT


Article 1. Denominació


La cooperativa tindrà el nom COSTA BRAVA (Cooperativa Costa Brava)


Article 2. Domicili social i àmbit d'actuació


Carrer de Ponent 15, Roses 17480. L'àmbit d'actuació es situarà al voltant de la comarca de l’Alt Empordà  i de la província de Girona.


Article 3. Durada


La cooperativa, que es començarà aquest febrer de 2023, tindrà una durada de 4 mesos, acabant-se al maig de 2023, coincidint amb el final del curs escolar 22/23.


Article 4. Objecte i activitats de la cooperativa

Aquesta cooperativa es constitueix amb la finalitat de vendre productes autòctons de

la comarca del Alt Empordà

La cooperativa estará formada per alumnes de 1CFGM de l'assignaura EiA de l’insitut INS Cap Norfeu i construïda pels càrrecs escollits.

Ens constituïm en una cooperativa d'estudiants.


CAPITOL II: LES PERSONES SOCIES


Article 5. Les persones sòcies treballadores.

Tots els estudiants de 1CFGM de l'INS Cap Norfeu que estiguin cursant EiA tenen el dret de ser socis/sòcies treballadors de la nostra cooperativa.


Article 6. Requisits per l'admissió 


Aportar la quantitat solidaria acordada per constituir el capital inicial de la

cooperativa, que serà una aportació de 1 euros per persona. 


Article 7 Conseqüències de que els membres no facin la feina


Depenent del grau d'importància de la feina no feta, s'aplicarà un càstig o altre. Si no es fa la feina encarregada, s'haurà de fer pel pròxim dia a més de dur a terme un càstig. En el cas de no fer la feina i/o el càstig, l'alumne serà d’aportar 1€ en una guardiola

i l’assignatura esdevindrà suspesa.


Article 8 Obligacions dels socis.


Assistir i respectar els acords de les assemblees. Realitzar la feina amb eficiència i diligència. Efectuar les aportacions monetàries necessàries. Col·laborar en tot el què calgui i amb benefici de la cooperativa. Respectar i publicitar la marca cooperativa, Cooperar amb la resta de socis amb respecte i igualtat. (Els beneficis es reparteixen segons l'assistència.


Article 9: Drets dels socis:


Dret a assistència, opinió i vat en les assemblees pertinents, Possibilitat de

presentar-se a càrrecs electes quan sigui procedent. Accés al repartiment equitatiu dels beneficis. Recuperació del capital inicial en cas d'un abandonament justificat de la cooperativa. Dret a ser informat de les decisions cooperatives.


Article 10. Baixa dels socis


  • Baixa justificada:

Quan l'alumne hagi d'abandonar l'escola per motius aliens a la cooperativa. 

  • Baixa forçosa:

Es considerarà baixa forçosa quan un alumne, sigui expulsat o bé de l'escola o bé de la cooperativa. En aquest cas, no recuperarà el capital inicial aportat ni podrà tenir dret a recuperar la part inicial dels beneficis.


Article 11 Faltes


Lleus:

Es considerarà falta lleu faltar a una sessió sense justificar, no complir les decisions prèvies de la cooperativa, negació a realitzar tasques encomanades...


Greus:

Es considerarà una falta greu faltar a més d’una sessió sense justificar ha de posar 0.5€ a la guardiola, la falta de respecte als companys de la cooperativa. Una acumulació de tres faltes greus comportarà l'expulsió de la cooperativa.


Molt greus:


Es considerarà una falta molt greu la usurpació i/o apropiació de les pertinences, capital i imatge pública de la cooperativa. Això comportarà l'expulsió immediata de la cooperativa i una sanció de 5 euros.


Article 12. Procediment sancionador:


Qualsevol soci que incompleixi les normes i acumuli les faltes descrites a l'article 11, serà sancionat seguint el procediment següent. L'expedient sancionador serà aplicat de manera immediata. I suspendrà la UF3 de EiA.


Organigrama


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de