UNITS

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Celrà
Nivell Educatiu: 3r ESO
Curs: Curs 2019/20


Presentació

Som alumnes de 3r d'ESO de l'IES de Celrà.  

La nostra cooperativa està formada pels alumnes de 3r amb edats compreses entre els 14 anys i els 16 anys.

La nostra Cooperativa es diu UNITS i va sobre la interculturalitat.

Venem productes de proximitat com la Mel de Juià, els Cargols de Banyoles, la Ceràmica de la Bisbal, etc... 

El 40% dels beneficis seran per una ONG o Associació sense ànim de lucre.

Els nostres objectius són posar en práctica el funcionament d'una cooperativa, el treball en equip, el fet de ser responsables de les nostres tasques i així estar preparats per treballar en un futur.

És molt interessant poder estar en contacte amb altres cooperatives.

El nostre correu electrònic és: units@iesdecelra.cat 

Instagram: UNITS_COOP

PW:Pàgina Web UNITS

Esparem veure'ns algun dia!


Catàleg Productes

Catàleg UNITS


Galeria d'Imatges


Estatut

Article 1. Denominació

UNITS

 Article 2. Domicili social i àmbit d’actuació

Institut de Celrà  C/Països Catalans   S/N  17460 Celrà                 

 Article 3. Durada.

Tindrà una durada de 9 mesos, des del setembre de 2019 fins el juny de 2020.

 Article 4. Objecte de la cooperativa.

UNITS és una cooperativa feta per alumnes de 3rA de l’institut de Celrà.

Es forma amb l’objectiu d’aprendre a crear, desenvolupar i dissoldre una empresa.

Aquesta cooperativa no està legalment constituïda, però queda registrada en el registre  central de cooperatives d’EMPRENGI.

 Article 5. Les persones sòcies treballadores

Els socis d’una cooperativa son les persones que s’ajunten, fan un grup i formen l’ empresa. Els alumnes de 3rA de l’institut de Celrà  son els socis i treballadors de la cooperativa UNITS.

Com a socis de la cooperativa tenen dret a escollir i ser escollits ens els càrrecs de representació de l’empresa.

 Article 6. Requisits per l’admissió

Per ser de la cooperativa cal ser alumne de la classe de 3r A i aportar un capital inicial de 10  euros.

 Article 7.  Obligacions dels socis

Els socis tenen la obligació de:

ü  Fer l’aportació de capital inicial i així ser soci de la cooperativa i tenir dret a gaudir de l’activitat de final de curs amb els beneficis obtinguts.

ü  Han d’assistir a classe, fer la feina encomanada i complir amb els acords de l’assemblea.

ü  Ajudar els companys fer que la cooperativa vagi bé i fer quedar bé la cooperativa quan estem treballant.

ü  Respectar les normes del centre.

ü  Endreçar les coses en acabar les classes.

 Article 8.  Drets dels socis

Els socis tenen dret a 

ü  Treballar i cobrar per la feina feta.

ü  Ser  informats de les coses importants que afectin a la cooperativa.

ü  Participar de les decisions de la cooperativa participant a l’assemblea, on voten i trien els membres de la junta i altres càrrecs.

ü  Comprar productes de la cooperativa.

ü  Participar en l’activitat final de curs.

Article 9. Baixa dels socis

Baixa dels socis:

Si un alumne  se’n va de 3rA i es dóna de baixa pot recuperar els diners aportats a la cooperativa.

A més se li donarà en concepte de compensació per la feina feta el que s’indica més avall:

 Article 10. Faltes

 Si un membre de la cooperativa no es comporta, es pot sancionar amb una falta lleu o greu .

Article 12. Capital Social

El capital social de Units serà 170 euros a raó de 10 euros cada soci. Però el capital de Units és molt més que això, és tot allò que ens envolta  i ens ajuda a fer el nostre equip: ordinadors, cadires i taules... i els mateixos socis.

Units tindrà un llibre de comptes on hi posarem el nom i els diners que ha posat cada soci de la cooperativa.

  Al final de la cooperativa a cada soci se li tornarà el capital inicial que ha posat. La part dels beneficis que corresponguin es destinarà a una activitat col·lectiva.

Article 13. Fons socials obligatoris

 Units destinarà com a mínim el 40% dels beneficis a una organització social.

 

 

 


Organigrama


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de