ENTRE MUNTANYES

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Abat Oliba
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2019/20
Web: https://v4.simplesite.com/#/pages/444719748_1398226?editmode=true&categoryId=1398226#anchor444719748_1398226


Presentació

 

Benvinguts/des,

Hola,

Nosaltres som 20 alumnes d’economia de 4t d’ESO de l’Institut Abat Oliba. En la nostra cooperativa, «Entre Muntanyes», vendrem productes artesans i originaris de la comarca del Ripollès, els quals podreu trobar en el nostre catàleg digital.  El 60% del que recaptem ho donarem a la Creu Roja de Ripoll per poder ajudar a tota la gent que ho necessita..

 

 


Galeria d'Imatges

En aquests moments no hi ha imatges a mostrar

Estatut

ESTATUTS DE LA COOPERATIVA ENTRE MUNTANYES

 

 

CAPÍTOL I.- NOM, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI.

 

Article 1. 

La Cooperativa Entre Muntanyes SCCL estarà inscrita en el registre central de cooperatives Emprengi.

 

Article 2.

La societat cooperativista té com a objecte vendre productes del ripollès, la producció de manualitats fetes pels socis i la venta de sucs, aigües i batuts a l’hora del pati.    

 

Article 3.

El domicili principal de la Cooperativa es troba a l’institut Abat Oliba, a la carretera Barcelona, 57. Desenvoluparà la seva activitat en l’àmbit territorial de la pròpia escola.

 

Article 4.

La societat cooperativista està constituïda pel curs escolar 2019-2020

 

Article 5.

Els objectius de la Cooperativa escolar són els següents:

      Fomentar activitats que portin incorporats els valors cooperatius.

      Promoure la creativitat dels alumnes i els valors d’emprenedoria.

      Promoure relacions amb altres cooperatives formades per alumnes.

      Col·laborar amb  bona causa.

 

 

CAPÍTOL II.- SOCIS, ALTES I BAIXES, FALTES I SANCIONS.

 

Article 6.

Poden ser socis de la Cooperativa els alumnes que participin al bloc 1 d’economia i aportin el capital inicial.

 

Article 7.

Els socis de la Cooperativa recuperaran aquesta aportació als socis quan la cooperativa cessi la seva activitat

 

Article 8.

Tots els socis de la Cooperativa hauran de realitzar aportacions de treball i econòmiques, que serviran per realitzar les diferents activitats que organitzi la cooperativa, i que se’ls retornaran un cop cessi l’activitat de la cooperativa.

Article 9.

Els socis estan obligats a complir els següents deures:

      Acceptar els càrrecs pels quals han estat escollits.

      Assistir a totes les classes.

      Participar en les activitats de formació.

      Proposar als alumnes els canvis que trobin convenients per tal de beneficiar l’interès social.

      Fer la feina que els hi encarreguin.

 

Article 10.

Els socis tenen uns drets:

      Ser escollits pels càrrecs dels òrgans socials.

      Formular idees i participar en la gestió democràtica de la cooperativa

      Rebre informació sobre la gestió de la cooperativa.

      La pèrdua de la condició de soci comporta el dret a exigir les aportacions obligatòries.

      Dret a vot.

 

Article 11.

      Tots els acords es prendran per majoria absoluta dels socis presents.

      Tots tindran el mateix dret de vot.

 

Article 12.

En el cas que hi hagi un empat en les votacions, s’haurà de tornar a repetir la votació.

 

Article 13.

Es consideren faltes greus:

      No servir amb responsabilitat els càrrecs pels quals han estat elegits.

      Incompliment de les normes establertes en els Estatuts.

      No assistir a les classes programades sense una causa justificada.

      Reiteració de faltes lleus dins d’aquesta assignatura.

 

Article 14.

Es consideren faltes lleus:

      Faltes de respecte dins l’hora d’economia.

      Tenir una actitud inadequada en els actes de la Cooperativa.

      No aportar idees en cap moment.

 

Article 15.

Les faltes lleus poden ser sancionades amb amonestació verbal, i les faltes greus amb suspensió de vot i/o participació a les classes durant un temps determinat que escolliran els alumnes i, si és molt greu, amb l’expulsió de la Cooperativa.

 

 

 

 

CAPÍTOL III.- RÈGIM ECONÒMIC.

 

Article 16.

El capital social mínim de la Cooperativa estarà fixat per les aportacions obligatòries dels socis de 15 euros.

 

Article 17.

En cas de baixa permanent  dels socis es reemborsarà les aportacions  econòmiques obligatòries que hagi efectuat.

 

Article 18.

Un 60% dels excedents de la cooperativa es donaran a la Creu Roja de Ripoll perquè els destini on sigui més necessari a la comarca .

 

Article 19.

En referència a 5 de juny, es realitzarà el balanç i l’inventari juntament amb l’informe de tancament del tresorer/a.

 

Article 20.

El balanç i l’inventari estaran a disposició de tots els alumnes, que els ha d’aprovar.

 

Article 21.

Un 40% de l’excedent anirà destinada als socis.

 

CAPÍTOL IV.- ÒRGANS DE GOVERN

 

Article 22.

El govern de la Cooperativa s’efectuarà a través dels alumnes que seran els encarregats de la representació, administració i gestió.

 

Article 23.

El President de la Cooperativa serà escollit per els alumnes que formen la Cooperativa.

 

Article 24.

L’Assemblea General (alumnes) és l’òrgan màxim d’expressió de la voluntat dels socis.

 

 

Article 25.

El Consell Rector estarà format per un President, un vicepresident, un Secretari i un Tresorer.

 

Article 26.

Cada soci tindrà únicament un vot.

 

 

Article 27.

El President de la Cooperativa té el mateix poder que tots els altres.

 

Article 28.

Els alumnes hauran de:

      Dirigir els serveis i activitats de la Cooperativa.

      Distribuir els treballs i tasques entre tots els socis.

 

 

CAPÍTOL V.- LIQUIDACIÓ I DISSOLUCIÓ.

 

Article 29.

La Cooperativa es dissoldrà el 5 de juny de 2020 i tots els socis recuperaran l’aportació inicial més l’excedent que li correspongui i es farà entrega del 60% a la causa benèfica escollida.

 

 

 


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de