BUKOCOOP

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Abat Oliba
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2019/20


Presentació

Hola, som la cooperativa de 4t d’ESO de l’assignatura d’economia de l’Instiut Abat Oliba "Buko Coop" i tenim moltes ganes de participar en aquesta activitat escolar d’empren.gi. 

Ens basem principalment en la compra-venda de productes del Ripollés.

Una part dels beneficis aniràn a l'hospital Sant Joan de Déu (Barcelona).


Galeria d'Imatges

En aquests moments no hi ha imatges a mostrar

Estatut

ESTATUTS DE LA COOPERATIVA 

CAPÍTOL I: BASES DE LA SOCIETAT 

Article 1. Denominació BUKOCoop 

Article 2. Domicili social i àmbit d’actuació Ctra. De Barcelona, 57 17500 Ripoll 

Article 3. Durada: Curs: 2019-2020 

Article 4. Objecte i activitats de la cooperativa: Som estudiants de l’optativa d’economia de 4rt d’ESO i hem decidit de participar en el projecte Empren.gi, que consisteix crear una cooperativa i que aquesta duri un curs escolar. 

Gestionarem i administrarem els productes tres hores a la setmana durant el curs escolar 2019/2020. La diferencia de la nostra cooperativa amb les altres es que es un projecte. El nostre objectiu principal és produir espelmes i comercialitzar-les i també comercialitzarem productes alimentaris de la comarca. 

CAPÍTOL II: LES PERSONES SÒCIES 

Article 5. Les persones sòcies treballadores. Els socis de la cooperativa seran els alumnes matriculats a l’optativa d’economia més el professor. 

Article 6. Requisits per l’admissió. Per ser soci, s'hauria de pertànyer a l’optativa i al grup. 

Article 7 Obligacions dels socis. Les normes: Han de posar la seva part de capital. Assistir a classe. Fer la feina encomanada. Respectar els acords presos en l'assemblea. Endreçar les coses en acabar les classes. Respectar les normes del centre. 

Col·laborar amb els companys i ajudar a qui ho necessiti pel bé de la cooperativa. Fer quedar bé a la cooperativa quan estem treballant. 

Article 8: Drets dels socis: Els drets són: Escollir i ser escollits com a càrrecs de la cooperativa. Comprar articles de la cooperativa. Participar en l’assemblea, opinar, votar i fer-hi propostes, participar de les decisions importants i decisives de la cooperativa. Participar en el repartiment de beneficis. Recuperar l’aportació inicial, si és possible. A ser informats de les decisions importants de la cooperativa i d’aquelles que més ens afectin a nosaltres. 

Article 9. Baixa dels socis: Baixa justificada: La baixa ha d’estar justificada, sino, se li descomptarà 1del benefici final. En el cas de que un soci deixes la cooperativa hauria d’informar i en aquest cas, si ho justifica se’n lliurarà la part de benefici que li correspon fins aquell moment. 

Baixa forçosa: Un alumne serà expulsat de la cooperativa si no reparteix els diners amb igualtat i té comportaments fora de lloc fent quedar malament a la cooperativa. Si un alumne és expulsat del centre o de la cooperativa serà sancionat amb 15menys de la seva part del benefici obtingut fins aquell moment. 

Article 10 Faltes: 

Lleus Greus Molt greus 

Trencar un producte.

No recollir abans de marxar.

No fer les tasques encomanades. 

No respectar la decisió de l’assemblea.

Malgastar productes.

No realitzar alguna tasca de la cooperativa, com per exemple el·laborar o redactar.

No respectar el càrrec dels socis

Robar productes de la cooperativa.

No fer mai res.

Creure que només mana una persona.

Decidir per compte propi sense fer una assemblea. 

Article 11. Procediment sancionador: En el cas de que un soci no complís les seves obligacions la professora, que seria qui controlaria el treball dels socis, sancionaria segons el tipus de faltes: 

1. Per cada falta lleu:1.00menys al benefici final

2. Per cada falta greu:Se li traurà el 5% del seu benefici i es repartirà als altres socis

3. Per cada falta molt greu: A la primera: se li descomptarà el 20% de la seva part de 

beneficis i es repartirà entre els altres socis. A la segona: quedarà expulsat de la cooperativa i per tant. 

CAPITOL III: RÈGIM ECONÒMIC 

Article 12. Capital Social: Cada soci haurà d’aportar 10 al començament de la cooperativa. En total seran 160 i per tant, es començarà la cooperativa amb 160. En el cas de fer modificacions, primer es votaria i després es decidiria. 

Article 13. Fons socials obligatoris. El repartiment del benefici serà un 40% per alguna entitat social i tota la resta ens ho repartirem en parts iguals entre els 15 alumnes. Però en el cas de que algun alumne realitzés alguna falta lleu, greu o molt greu se’l sancionaria d’acord de l’Article 10 i 11. Els comptes es passaran un cop al mes i la repartició de beneficis es durà a terme a final de curs. Una vegada s’ha servit a tots els clients, s’ha liquidat amb el soci ,s'ha comptat tots els ingressos i diners a la caixa i pagat els proveïdors. 

Article 14. Imputació de pèrdues. Si hi hagués pèrdues es parlaria i cada soci hauria d’aportar, igualitariament, més capital per tal de cobrir-les 

Article 15. Tancament de l’exercici. L’empresa la tancarem al final del curs escolar 2019-2020. 

CAPITOL IV ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA 

Article 16. L’organigrama de la cooperativa. CAPITOL V GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ INTERNA 

Article 17. L’assemblea general. Convocatòria L’assemblea general serà convocada pel secretari, comunicant-ho el dia abans a tots els socis i un dia abans es convocarà una ordre del dia, dos cops a l’any. L’assemblea general extraordinària es convocarà cada vegada que el departament de coordinació ho vegi necessari o que ho demani el 30% dels socis. Els acords en assemblea es portaran a terme si el 80% dels socis hi estan d’acord. 

Article 18. Els càrrecs unipersonals. President: Yeray Vital. Secretaria: Alba Botella. Tresorer: Ian Gimeno 

CAPITOL VI : LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 

Article 19. Dissolució i liquidació. La cooperativa es dissoldrà quan: 

● Acabi el curs escolar 2019-2020 

● Hi hagi més de 150de pèrdues. 

 

● Quan el 90% dels socis hi estiguin d’acord.


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de