INCRESCENDO

Fitxa de la cooperativa

Centre: Vedruna Ripoll
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2019/20
Web: https://tahazerri.wixsite.com/website


Presentació

Hola, som la cooperativa de 4t d’ESO de l’assignatura d’economia de l’Escola Vedruna de Ripoll. Increscendo, i tenim moltes ganes de participar en aquesta activitat de la xarxa de  cooperatives escolars d’empren.gi. 

 

Increscendo es basa principalment en la compra-venta de productes del Ripollès per tal de fomentar el comerç local. També tenim productes impresos en 3D com ara clauers personalitzats, figures, porta-auriculars. I a més tenim una parada als matins al nostre institut/escola on preparem i venem crispetes als alumnes. 

 

S’ha d’afegir també que no tots els beneficis són per nosaltres, vam decidir que una part del profit que treguèssim de la cooperativa, ho donariem a una ong com Càritas, la creu roja, o alguna local. 


Catàleg Productes

  *en proccés*


Galeria d'Imatges

En aquests moments no hi ha imatges a mostrar

Estatut

CAPÍTOL I:    BASES DE LA SOCIETAT

 

Article 1. Denominació 

Nom de la cooperativa → Increscendo

 

Article 2. Domicili social i àmbit d’actuació

L’adreça del nostre institut és la següent: Carrer Berenguer el Vell, 10. La nostra cooperativa actuarà a la província de Girona i més específicament a la comarca del ripollès, lloc d’origen de la cooperativa. 

 

Article 3. Durada

La nostra cooperativa tindrà una durada de 5 mesos, de gener a maig. 

 

Article 4. Objecte i activitats de la cooperativa:

 

Som alumnes de 4t d’ESO de l’escola Vedruna Ripoll. Nosaltres hem escollit l’optativa d’Economia que ens permet estudiar: els diners, els negocis i sobretot com crear la nostra cooperativa i posar-la en marxa. A partir de totes les hores de classe hem après que una cooperativa són empreses gestionades democràticament pels seus socis, per als quals l'adhesió voluntària a la cooperativa implica un compromís. Nosaltres som, una cooperativa estudiantil i intentarem fer-ho el millor possible, ja que el nostre objectiu és aconseguir un benefici i donar un tant per cent dels diners obtinguts a una ONG.

 

Contactarem amb empreses perquè col·laborin amb nosaltres i ens permetin comprar els seus productes per vendre’ls a la nostra cooperativa. A més a més crearem diferents productes originals i en farem la seva publicitat. Tindrem un catàleg amb tota la informació perquè tothom que vulgui pugui comprar. A més a més estem a dins el registre Empren.gi de la província de Girona. D’aquestes maneres volem aconseguir el major benefici possible. 

 

 

 

CAPÍTOL II:    LES PERSONES SÒCIES

 

Article 5. Les persones sòcies treballadores.

Tots els alumnes de 4t d’ESO de la classe d’economia de l’escola vedruna Ripoll poden ser socis de la cooperativa. 

 

Article 6. Requisits per l’admissió

Per poder ser soci de la cooperativa, a part d’estar a la classe d’economia, s’ha de demostrar interès. S’ha de ser una persona madura i responsable que estigui a l’altura de la nostra cooperativa, per tal que el funcionament sigui el millor.    

 

DRETS I DEURES DELS SOCIS 

 

Article 7 Obligacions dels socis.

Els socis de la cooperativa tenen unes obligacions que han de complir. 

-Aportar els diners establerts.

-Assistir a les classes.

-Cadascú ha de fer la feina que se li ha assignat per tal que la cooperativa funcioni.

-Respectar les normes establertes.

-Tenir els productes organitzats.

-Portar al dia la comptabilitat dels productes per tal que surtin els números.

-Col·laborar amb els companys i ajudar-los si és necessari, objectiu principal de la cooperativa. 

-Com a resultat final, fer que la nostra cooperativa sigui eficient. 

 

 

Article 8: Drets dels socis:

Evidentment, els socis a part de tenir unes obligacions també tenen uns drets que són els següents: 

- Opinar i decidir temes de la cooperativa

- Igualtat entre tots els socis.

- Recuperar l’aportació inicial, si a la cooperativa hi ha hagut benefici suficient. 

- Obtenir la mateixa quantitat de diners entre tots els socis.

- Estar al corrent de tot el que passa a la cooperativa i de les decisions preses.

- Ocupar algun càrrec 

- Donar consells i recomanacions per millorar la cooperativa. 

- Dret a queixar-se sobre les decisions si no estàs d’acord

 

 

Article 9. Baixa dels socis:

Baixa justificada: Si un alumne abandona la classe o l’escola, té dret a recuperar els diners invertits al principi de la cooperativa.

 

Baixa forçosa:

Si un alumne és expulsat permanentment del centre o de la cooperativa és perquè la seva conducta no és adequada, per aquest motiu no tindrà dret a recuperar els diners invertits al principi ni a obtenir benefici. Tot i que si estàs expulsat durant, per exemple 2 mesos dels 5 totals, només cobrarà els 3 mesos de feina

Els motius d’expulsió de la cooperativa poden ser els següents:

- Quan no es compleix la feina assignada i la intenció és sabotejar la cooperativa. 

- Quan s’intenta robar els diners obtinguts o algun producte. 

 

 


Article 10 Faltes:

Les faltes comeses a la cooperativa es classifiquen en lleus, greus o molt greus. 

Faltes lleus→ quan algú no fa la feina que se li ha assignat. Quan no s’entrega algun producte demanat o no es recull el producte. Quan algú no porta els diners necessaris per engegar la cooperativa.  

Faltes greus→ quan es roba un producte

Faltes molt greus→ quan alguna persona roba diners de la cooperativa. 

 

 

Article 11. Procediment sancionador:

Evidentment, les faltes comeses es castigaran de la següent manera:

Faltes lleus→ si es comet aquest tipus de falta la persona, entrarà en un període de prova per comprovar que no torni a passar. Si aquesta falta es torna a cometre més vegades, la persona serà sancionada amb el càstig de falta greu 

Faltes greus→ se li farà pagar el producte i a l’hora de cobrar es decidirà si se li descompta algo dels seus beneficis

Faltes molt greus→ serà jutjat per ser expulsat de la cooperativa

 

Si un soci no compleix les seves obligacions, serà sancionat per la resta de socis. El treball de cada soci serà controlat pels coordinadors de cada grup i comunicat a l’assemblea general que es convoquen cada setmana. Si hi ha algun problema a l’hora de treballar s’haurà de comunicar immediatament al coordinador de cada grup i aquest ho avisarà quan es faci l’assemblea.  

 

 

CAPÍTOL III:  RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 12. Capital Social:

Cada soci aporta i guanya la mateixa quantitat de diners, ja que en la nostra cooperativa ningú està per sobre de ningú. Cada soci aportarà una fracció del pressupost total que serà calculat. Els diners per engegar la cooperativa s’hauran de portar un dia en concret, no es podran fer aportacions a terminis. 

 

Article 13. Fons socials obligatoris.

En el cas de que tinguem beneficis, un 30% serà donat a una ONG. Ja que som una cooperativa solidària. 

 

 

 

Article 14. Imputació de pèrdues.

Si hi hi ha pèrdues a la cooperativa tots els socis seran responsables de solucionar-les o pagar-les si és necessari, a parts iguals.  

 

 

 

Article 15. Tancament de l’exercici.

L’empresa es tancarà a finals del mes de maig. 

 

CAPÍTOL IV: ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

 

Article 16. L’organigrama de la  cooperativa.

 

CAPÍTOL V: GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ INTERNA

 

Article 17. L’assemblea general. Convocatòria 

L’assemblea general es convoca al final de la cooperativa per tancar tots els temes i repartir entre tots els socis el benefici o dèficit final. També faríem una petita assemblea un cop cada dos setmanes els dijous per posar en comú tots els progressos que ha fet la cooperativa durant la setmana. 

També pot ser que es convoqui en un altre moment una assemblea urgent per a algun tema important, que mani pressa.

 

Els acords es prenen entre tots els socis i es fan votacions per majoria simple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 18. Els càrrecs unipersonals.

La cooperativa està dividida en quatre grups, cada un s’encarrega d’un producte. Hi ha els que s'encarreguen de la impressora 3D, dels productes del ripollès, de les crispetes i altres productes varis. Dins de cada grup hi ha un coordinador, un encarregat del màrqueting i un tresorer que s’encarrega dels diners. Hi ha alguns càrrecs que els ocupen més d’una persona. 

 

CAPÍTOL VI : LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

 

Article 19. Dissolució i liquidació.

 

La nostra cooperativa acabarà abans que acabi el curs, concretament el mes de maig. Si tot va correctament i els socis fan la seva feina de manera adequada no hi haurà motiu de dissolució en l'estrany cas de que això passi, la cooperativa seguirà separada de l’assignatura d’economía. També pot ser que la cooperativa posi fi si hi ha una fallida però s’ha de fer el possible per tal que això no passi. Quan s’acabi la cooperativa es repartiran tots els beneficis o dèficits obtinguts entre tots els socis.     

 


Organigrama


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de