LA VINYA

Fitxa de la cooperativa

Centre: Institut Montsoriu
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2019/20


Presentació

La nostra cooperativa està formada per nou membres de quart d’ESO que formen part de l’optativa d'emprenedoria.Els membres d’aquesta cooperativa són:Ian Ferrando, Pau Rovira,Ferran Camps,Oriol Viladelbosch,Joel Codina, Ailén Talleda, Roger Moreno, Arnau Cuadras i jo.

 

El nom de la nostra cooperativa és “La Vinya”,va sortir per majoria absoluta.Vam escollir aquest nom perquè a Arbúcies som coneguts per les Vinyes i vam pensar que seria un nom que es feria veure i seria representatiu.

 

Alguns dels productes que tenim pensats vendre són : polseres personalitzades, cuaters, llaminadures, petites plantes...També productes propis d’Arbúcies de pròpia collita.A més a més també tenim pensat fer algu sorteig,lots i no estaria de més fer algun taller.L’objectiu de la nostra cooperativa és vendre el màxim nombre de productes per cobrir els gastos mínims i donar-ne una part dels objectius a una ONG.
 


Catàleg Productes

https://www.flipsnack.com/18001800ax/la-vinya.html


Galeria d'Imatges

En aquests moments no hi ha imatges a mostrar

Estatut

Els estatuts de la cooperativa

CAPÍTOL I :BASES DE LA SOCIETAT :

 • Article 1.DENOMINACIÓ 

  La Vinya

 • Article 2.Domicili social i àmbit d’actuació

  • Institut d’Arbúcies 

 •  Article 3.Durada :

  La durada serà aproximadament fins a mitjans del mes de juny.

 •  Article 4.objecte i activitats de la cooperativa

  Crear una cooperativa entre nou alumnes de quart de l’ESO, com a objectiu vendre la màxima quantitat de productes per aconseguir diners,recuperar els invertits i una part dels beneficis donar-los a una ONG.

 CAPÍTOL II : LES PERSONES SÒCIES

 • Article 5. Les persones sòcies treballadores
  • En el nostre cas només nou membres poden formar part de la cooperativa.
  • Només poden ser alumnes de 4rt d’ESO que facin optativa de l'emprenedoria.
 •  Article 6. Requisits dels socis
  •  Invertir la seva part capital de deu euros cadascú.

Deures i drets dels socis

                                                                                                 

 • Article 7 .Obligacions dels socis
  •  Inversió dels 10€
  • Cadascú s’ha d’encarregar de la feina encomandada.
  • Acceptar els acords presos per majoria
  • Endreçar el material i tenir-ne cura.
  • Respectar les normes.
  • Fer quedar bé la cooperativa
 •  Article 8  .Drets dels socis
  • Cobrar per la feina feta. ???
  • Comprar articles de la pròpia cooperativa.
  • Votar i fer propostes.
  • Recuperar l’aportació dels 10€.
  • Ser informat de les decisions preses.
 •  Article 9.Baixa dels socis
  • Baixa justificada: Els diners es queden per a la cooperativa i els 10€ seràn recuperats a final de curs.
  • Baixa no justificada: Depèn de la situació el membre tindrà dret o no participar a la cooperativa. Els 10€ sempre seràn tornats, però al final del projecte.                                 
 • Article 10.Faltes
  • Faltes lleus: No participar, no fer les coses a temps, no endreçar l’ordinador a final de classe.
  • Faltes greus: Insults entre socis, no complir el càrrec.
  • Faltes molt greus: Robar diners, faltar al respecte als clients o professors, robar productes, vendre productes de forma il·legal.
 • Article 11: Procediment sancionador
  • Sancions lleus: Tres avisos previs, en cas que continuï igual es prendran les mesures necessàries.
  • Sancions greus: Les sancions greus són motiu per retirar el càrrec atorgat.
  • Sancions molt greus:Sanció molt greu és motiu directe per expulsar el membre de la cooperativa.
  • La sanció serà decidida i votada entre tots els membres de la cooperativa.S’acceptarà per majoria.

 

CAPITOL III : RÈGIM ECONÒMIC

 • Article 12. Capital Social :
  • Cada membre de la cooperativa aportarà deu euros, tots la mateixa quantitat.Començarem el projecte amb 90€.I poden haver-hi aportacions a llarg termini.
 • Article 13. Fons socials obligatòries.
  • Aplicació dels excedents.Fons i retorn cooperatiu.
   • El control dels diners el portarem controlat amb un excel compartit entre tots,així podem saber quants diners portem i si aconseguim els beneficis.
   • Els comptes els passarem el final del projecte i ens repartirem els diners en parts iguals.
   • Un 40% dels beneficis anirà destinat a l’hospital sant Joan de Déu.
 •  Article 14. Imputació de pèrdues.
  • Tots aportarem la mateixa quantitat de diners per cobrir les pèrdues.
 •  Article 15.Tancament de l’exercici.

CAPITOL IV ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA.

Article 16. L’organigrama de la coperativa.

 

CAPITOL V GOVERN,GESTIÓ I REPRESENTACIÓ INTERNA.

 • Article 17. L’assemblea general. Convocatòria
  • S’acabarà a mitjans del mes de maig o juny. L'assemblea grupal es convocarà uns dies abans, per així mantenir un ordre adequat. L’assemblea es farà en cas de rectificar o parlar algunes coses importants, però en el cas que tot estigui en ordre, no es convocarà cap assemblea. Si es fa alguna proposta, si és triada per majoria dels membres, aquella resposta serà acceptada per majoria.
 • Article 18: Els càrrecs unipersonals
  • President/a: Anna Xifré
  • Subpresident: Pau Rovira
  • Secretari: Joel Codina
  • Tresorer: Arnau Cuadras
  • Vocals: Roger Moreno, Ian Ferrando, Oriol Viladelbosh, Ferran Camps, Ailén Talleda

 CAPITOL VI LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

 • Article 19: Dissolucíó i liquidació

 

En acabar la cooperativa es tornaran els 10€ de fiança. Els beneficis es repartiran entre tots els membres del grup, tenint en compte la part que destinarem a la ONG. En cas de que sobri material, la repartirem de manera igual entre els membres del grup.

 


Organigrama

https://drive.google.com/open?id=0ByujXb3zXkIkT1RDY3ZwVzlnY2IyQjdpSU5pTTg4ZlAtdFRF


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de