WASH'N POLISH

Fitxa de la cooperativa

Centre: Institut de Vidreres
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2019/20


Presentació

L’objecte social de la cooperativa WASH’N POLISH S.Coop.C. és oferir el servei de rentat exterior de vehicles.  

Es buscaran clients interessats en que se’ls hi renti el vehicle en la zona propera al recinte de l’Institut Vidreres.

Els possibles beneficis vindran determinats per la diferència entre el preu d’adquisició dels productes i de la mà d’obra amb el preu del servei ofertat.


Galeria d'Imatges


Estatut

ESTATUTS COOPERATIVA WASH’N POLISH

 

Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives.

Article 16 

 

a) La denominació de la societat.

Nom cooperativa: WASH’N POLISH S.Coop.C.

 

b) El domicili social.

Carrer de l’institut s/n

17411 Vidreres (Girona)

washnpolish@institutvidreres.cat

 

c) L'objecte social.

L’objecte social de la cooperativa WASH’N POLISH S.Coop.C. és oferir el servei de rentat exterior de vehicles.  

Es buscaran clients interessats en que se’ls hi renti el vehicle en la zona propera al recinte de l’Institut Vidreres.

Els possibles beneficis vindran determinats per la diferencia entre el preu d’adquisició dels productes i de la mà d’obra amb el preu del servei ofertat.

 

d) L'àmbit territorial de l'activitat cooperativa principal.

Ens centrarem en l’entorn immediat de l’Institut.

 

e) Els diversos tipus de socis; els requisits d'admissió i baixa; els supòsits de baixa justificada; els drets i les obligacions dels socis, indicant el compromís o la participació mínima que se n'espera en les activitats de la cooperativa, i la relació, si s'escau, entre els vots socials i l'activitat cooperativitzada per a l'atribució del vot plural ponderat.

DRETS: 

Poden accedir a les activitats que es realitzen a la cooperativa si tens la condició de soci.

Ser informat constantment de les actuacions de la cooperativa

Beneficis de la cooperativa:  40% obra social; 60% cooperativistes: 1r retorn aportació inicial i després de manera equitativa

La manca de participació (la no implicació en el projecte), pel mecanisme de  votació a mà alçada pot treure la condició de cooperativistes.

 

DEURES:

Tenir compromís amb la cooperativa, venir a les assemblees que es realitzen.

Tots els socis cooperativistes han de fer una aportació monetària 

Et compromets a fer un bon treball en equip.

Valors: treball en equip, respecte medi ambient, honestedat, credibilitat.

 

 

f) El capital social mínim de la cooperativa i la determinació de l'aportació obligatòria mínima inicial dels diversos tipus de socis, establint si les aportacions al capital social poden donar interès. La regulació del dret de reemborsament de les aportacions dels socis al capital social.

 

El capital social mínim de la cooperativa que hem pactat ha sigut de 10€ per persona.

Si alguna persona no disposa del capital mínim (10€) es pot realitzar el pagament a terminis, donant paga i senyal del 40% del capital total (4€).

Un cop finalitzada la cooperativa, es calcularan tots els beneficis obtinguts, i es destinaran el 40% del total a les obres socials.

I el 60% del total, es destinarà als membres que formen la cooperativa que la següent manera:

Qui entregui el 100% del capital (10€), rebrà un 8,3% del total dels beneficis.

Qui entregui el 50% del capital (5€), rebrà un 1,7% de total dels beneficis

Qui no entregui el capital (0%), no rebrà cap benefici

*Si a mitjans de curs s'incorpora un membre nou a la cooperativa,  haurà de pagar un 20% més del capital inicial (12€)

*Si  a finals de curs s'incorpora un membre nou a la cooperativa, havia de pagar un 50% més del capital inicial (15€).

 

g) Els criteris d'aplicació dels resultats, amb la determinació dels percentatges dels excedents que s'han de destinar als fons socials obligatoris.

La cooperativa es constitueix el 10 de desembre de 2019. Fins aquesta data, es torna el 100% del capital donat (10€). Passada aquesta data, hi ha data límit fins el 28 de gener, per donar-se de baixa i es tornarà el 40% del capital (4€).

A partir del 28 de gener, no hi haurà possibilitat de recuperar cap percentatge del desemborsament inicial.

 

h) La forma i el termini per a convocar l'assemblea general, i també el règim d'adopció dels acords.

Es farà servir missatge de Whatsapp i enviarem un correu electrònic per informar sobre els events . La convocatòria s'enviarà a tothom dos dies abans de l’event.

 

j) L'estructura, el règim d'actuació, el nomenament i la remoció dels òrgans socials d'administració que tinguin caràcter obligatori i dels òrgans facultatius previstos. 

Prèvia presentació de candidatures s’ha procedit al vot a mà alçada i s’han constituït els òrgans socials d’administració i els òrgans facultatius de manera col.legiada. 

 

 


Organigrama

PRESIDÈNCIA: Manel Rodríguez, Joan Soler, Anaïs Ramírez

SECRETARIA: Myriam Cuenca, Alex Rosata, Oriol Ramos

TRESORERIA: Agustín Ruiz, Adrià Gómez, Bernat Becerra

COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT: Nora González, Jonathan Pozo, Naiara Aguilar, Rafa Ferres

MARKETING: Gerard Camós, Quique Kuraoka, Oscar Lucea, Ainoha Castellote

SERVEI: Manel Rodríguez, Joan Soler, Anaïs Ramírez, Myriam Cuenca, Alex Rosata, Oriol Ramos, Agustín Ruiz, Adrià Gómez, Bernat Becerra, Nora González, Jonathan Pozo, Naiara Aguilar, Rafa Ferres, Gerard Camós, Quique Kuraoka, Oscar Lucea, Ainoha Castellote.

 

 


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de