BONÚS COOPERATIVA

Fitxa de la cooperativa

Centre: Institut de Sils
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2019/20
Web: sites.google.com/view/bonuscooperativa/


Presentació

Bones!

 

Nosaltres som alumnes de 4rt d’ESO de l’Institut de Sils. Aquesta és la nostra primera cooperativa i l'hem creada a la matèria d'emprenedoria. Ens diem BonÚs ja que volem reflectir el bon ús que farem de la nostra cooperativa.

Som un equip motivat i el nostre objectiu és dissenyar, planificar i elaborar, d’acord amb els requeriments i necessitats dels clients.

Els valors que tenim i volem transmetre són la honestedat, el respecte i la perseverança.

Per contactar amb nosaltres ens podeu escriure a la següent adreça electrònica:

bonuscooperativa@gmail.com

 

 

 


Galeria d'Imatges


Estatut

ESTATUTS DE LA COOPERATIVA BONÚS

 

Article 1: Denominació

El nom de la nostra cooperativa és  “BonÚs Cooperativa” per votació.

 

Article 2: Domicili social i àmbit d’actuació

Adreça: Carrer Josep Carreras s/n, 17410 Sils. Realitzarem la nostra activitat dins la província de Girona.

 

Article 3: Durada:

La nostra cooperativa estarà activa des del dia 5 de novembre de l'any 2019 fins el mes de juny de 2020, aproximadament.

 

Article 4 : Objecte i activitats de la cooperativa

Som alumnes de 4rt d’ESO de l’institut de Sils. El nostre horari de classe és els dimarts de 8 a 10h del matí. Estem fent una cooperativa perquè el nostre objectiu és aprendre els valors d’aquest tipus d’activitat empresarial. Una cooperativa és un conjunt de persones que busquen benefici en comú treballant en equip.

 

Article 5: Les persones sòcies treballadores

Totes les persones de la nostra classe poden ser socis i sòcies de la  cooperativa BonÚs; cada membre té veu i vot. 

 

Article 6: Requisits per a l’admissió

Per ser membre de la cooperativa cal cursar la modalitat de 4t a la que estem adscrits. També cal aportat un capital inicial de 5 €. 

 

Article 7: Obligacions dels socis

Hi ha diferents obligacions que han de complir els socis:

- Fer l’aportació inicial de 5€.
- Els socis han d’assistir a classe.
- Els socis han de fer la feina que se’ls hi encomana.
- Respectar els acords que es prenguin a l'assemblea.
- Endreçar les coses quan s’acabi la classe.
- Respectar les normes del centre.
- Proporcionar ajuda als companys que la demanin per tal de millorar el funcionament de la cooperativa.
- Donar una bona imatge de la cooperativa quan estiguem de cara al públic.

 

Article 8: Drets dels socis:

Els socis tenen dret a: 

a) Assistir a l’assemblea, debatre, formular propostes segons la regulació estatutària i votar les propostes que se'ls sotmetin a l'Assemblea General i altres òrgans col·legiats dels quals formen part.

b) Ser elector i elegible per als càrrecs dels òrgans socials.

c) Participar en totes les activitats de la cooperativa, sense discriminacions.

d) El retorn cooperatiu, si s'escau.

e) A ser informats de les decisions importants de la cooperativa i d’aquelles que més ens afectin a nosaltres.

f) Rebre la informació necessària per a l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

h) Els socis treballadors tenen dret a rebre formació.

i) Comprar articles de la cooperativa.

 

Article 9: Baixa dels socis:

Es podrà cursar la baixa voluntària en les següents circumstàncies: 

en cas de canvi de modalitat o canvi de centre.

 

Article 10 Faltes:

 

Lleu:

Cada tres avisos, es sancionarà amb una incidència. Seran faltes com ara: una incidència durant l’hora de l’assignatura, no fer les tasques encomanades pel grup-classe, no complir les decisions que s’han decidit en assembleaGreu:

Es considera falta greu ( amb una incidència ) la falta de respecte cap a un company de la cooperativa. Si un alumne acomulés més de 3 faltes en un trimestre, significaria que hauria de treballar sol durant dues sessions.

 

Molt greu:

Es considera falta molt greu l’intent de robar diners de l’aportació inicial o dels ingressos. També ho seria una agressió cap a un membre de la cooperativa durant l’assignatura. Això significaria l’expulsió directe de la cooperativa i la pèrdua dels 5€ de l’aportació inicial

 

Article 11. Procediment sancionador:

El procediment sancionador serà l’acció que es portarà a càrrec per sancionar a aquelles persones/socis que no compleixin les normes i facin les faltes que s’han comentat a l’article 10 “ faltes”. Aquest procediment serà comentat en assemblea per acordar el càstig.

 

Article 16: L´organigrama de la cooperativa.

 

Article 17: L'assemblea general. Convocatòria

L’assemblea es convocarà amb un email redactat per en Marc Lillo i en Jose  Lopez, amb la informació rebuda de la professora. El president ha d’avisar a tots el membres i començar l’assemblea tenint prevista una ordre del dia.

 

Les assemblees, són extraordinàries, ja que les fem cada X temps.

 

Els acords a l’assemblea els decidim per majoria i entre tots els membres i queden recollits en una acta.

 

Article 18: Els càrrecs unipersonals.

 

President: Marc Lillo

 

Vicepresident: Jose Lopez

 

Secretari/a: Oscar Herran i Tiffy

 

Tresorer/a: Anna Carroza, Adrià RidaoArticle 19:La dissolució i liquidació:

La cooperativa es dissoldrà al mes de juny abans que acabi el curs.És retornarà com a mínim l’aportació inicial de cada soci. Si hi ha guanys es repartiran a parts iguals després d’haver aportat el 40% a la causa solidària que hàgim escollit en assemblea.


Organigrama

/templates/uploads/media/157_organigrama.png


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de