BIOVID, S.Coop.C.

Fitxa de la cooperativa

Centre: Institut de Vidreres
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2019/20


Presentació

 

      L’objecte social de la cooperativa BIOVID S.Coop.C. és fer d'intermediaris en la compravenda de productes de proximitat.

És a dir, es buscaran persones que de manera desinteressada porten a terme activitats del sector primari, com: conreu d'hortalisses, obtenció d’ous de gallines criades en semi llibertat….… i buscaran clients que, periòdicament, compren aquests productes.

Els possibles beneficis vindran determinats per la diferència entre el preu d’adquisició i la de venda dels productes.

 


Catàleg Productes

https://www.flipsnack.com/nuuur/biovid.html


Galeria d'Imatges


Estatut

ESTATUTS COOPERATIVA BIOVID.

Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives.

Article 16 

a) La denominació de la societat.

Nom cooperativa: Biovid SCoop.C.

b) El domicili social.

Carrer de l’institut s/n

17411 Vidreres (Girona)

biovid@institutvidreres.cat

c) L'objecte social.

 • L’objecte social de la cooperativa és fer d'intermediaris en la compravenda de productes de proximitat.

És a dir, es buscaran persones que de manera desinteressada porten a terme activitats del sector primari, com: conreu d'hortalisses, obtenció d’ous de gallines criades en semi llibertat….… i buscaran clients que, periòdicament, compren aquests productes.

Els possibles beneficis vindran determinats per la diferència entre el preu d’adquisició i la de venda dels productes.

d) L'àmbit territorial de l'activitat cooperativa principal.

 • Ens centrarem en Vidreres encara que podem ampliar el nostre àmbit d'actuació a Girona, Maçanet, Sils, etc…

e) Els diversos tipus de socis; els requisits d'admissió i baixa; els supòsits de baixa justificada; els drets i les obligacions dels socis, indicant el compromís o la participació mínima que se n'espera en les activitats de la cooperativa, i la relació, si s'escau, entre els vots socials i l'activitat cooperativitzada per a l'atribució del vot plural ponderat.

DRETS: 

 • Poden accedir a les activitats que es realitzen a la cooperativa si tens la condició de soci.
 • Ser informat constantment de les actuacions de la cooperativa
 • Beneficis de la cooperativa: 40% obra social

                                             60% cooperativistes: 1r retorn aportació inicial

                                                                                2n de manera equitativa

 

 • La manca de participació (la no implicació en el projecte), pel mecanisme de  votació a mà alçada pot treure la condició de cooperativistes.

 

OBLIGACIONS: 

 • Tenir compromís amb la cooperativa, venir a les assemblees que es realitzen.
 • Tots els socis cooperativistes han de fer una aportació monetària 
 • Et compromets a fer un bon treball en equip.
 • Valors: treball en equip, respecte medi ambient, honestedat, credibilitat.

 

f) El capital social mínim de la cooperativa i la determinació de l'aportació obligatòria mínima inicial dels diversos tipus de socis, establint si les aportacions al capital social poden donar interès. La regulació del dret de reemborsament de les aportacions dels socis al capital social.

10€

El capital social mínim de la cooperativa que hem pactat ha sigut de 10€ per persona.

Si alguna persona no disposa del capital mínim (10€) es pot realitzar el pagament a terminis, donant paga i senyal del 40% del capital total (4€).

Un cop finalitzada la cooperativa, es calcularan tots els beneficis obtinguts, i es destinaran el 40% del total a les obres socials.

I el 60% del total, es destinarà als membres que formen la cooperativa que la següent manera:

 • Qui entregui el 100% del capital (10€), rebrà un 8,3% del total dels beneficis.
 • Qui entregui el 50% del capital (5€), rebrà un 1,7% de total dels beneficis
 • Qui no entregui el capital (0%), no rebrà cap benefici

*Si a mitjans de curs s'incorpora un membre nou a la cooperativa,  haurà de pagar un 20% més del capital inicial (12€)

*Si  a finals de curs s'incorpora un membre nou a la cooperativa, havia de pagar un 50% més del capital inicial (15€).

g) Els criteris d'aplicació dels resultats, amb la determinació dels percentatges dels excedents que s'han de destinar als fons socials obligatoris.

La cooperativa es construeix el 28 de novembre. Fins aquesta data, es torna el 100% del capital donat (10€), passada aquesta data, hi ha data límit fins el 28 de gener, per donar-se de baixa i es tornarà el 40% del capital (4€).

A partir del 28 de gener, no hi haurà possibilitat de recuperar cap percentatge del desemborsament inicial.

h) La forma i el termini per a convocar l'assemblea general, i també el règim d'adopció dels acords.

Es farà servir missatge de Whatsapp i enviarem un correu electrònic per informar sobre els events . La convocatòria s'enviarà a tothom dos dies abans de l’event.

j) L'estructura, el règim d'actuació, el nomenament i la remoció dels òrgans socials d'administració que tinguin caràcter obligatori i dels òrgans facultatius previstos. 

Amb una votació privada i posterior acceptació individual, s’han constituït els òrgans socials d’administració i els òrgans facultatius de manera col.legiada. L’organigrama resultat ha estat:

PRESIDÈNCIA: Raquel Estrada, Mariona Martín, Berta Burjachs

SECRETARIA: Carla Castell, Noemí Atencia, Andrea Alonso

TRESORERIA: Núria Julià, Nais Cornejo, Núria Ruhi, Aram Mateos

COMUNICACIÓ: Arianna Del Valle, Estel Doltra, Nina Caballero, Jan Girbau, Ona Burrell, Marina Ramon, Lúa Bailon

MARKETING: Aram Mateo, Núria Ruhí, Nais Cornejo, Anna Collado, Carla Castell.


Organigrama

PRESIDÈNCIA: Raquel Estrada, Mariona Martín, Berta Burjachs

SECRETARIA: Carla Castell, Noemí Atencia, Andrea Alonso

TRESORERIA: Núria Julià, Nais Cornejo, Núria Ruhi, Aram Mateos

COMUNICACIÓ: Arianna Del Valle, Estel Doltra, Nina Caballero, Jan Girbau, Ona Burrell, Marina Ramon, Lúa Bailon

MARKETING: Aram Mateo, Núria Ruhí, Nais Cornejo, Anna Collado, Carla Castell.

 


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de