SAFE

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Illa de Rodes
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: 2018/19
Web: https://safecooperative.wixsite.com/website/


Presentació

Benvingudes, Benvinguts,

Som 13 alumnes de 4t d'ESO de l'institut Illa de Rodes, situat a Roses. Estem posant en marxa aquesta cooperativa, SAFE, per tal d'aprendre a treballar de forma cooperativa i amb l'objectiu de recaptar fons pel nostre viatge de final d'etapa. 

SAFE està dedicada a la venda de diversos tipus de mel i oli, així com productes de proximitat que hi estan relacionats, com ara recipients de ceràmica o fins i tot de vidre. Com podeu veure, la cooperativa està organitzada en diversos departaments, que treballen de forma conjunta per tal d'aconseguir el nostre objectiu: fer que SAFE sigui una realitat i ens ajudi així a pagar-nos el viatge de fi de curs! 

Esperem que us agradi la nostra cooperativa i volgueu contactar amb nosaltres.

Cordialment,

Cooperativa SAFE


Catàleg Productes

https://safecooperative.wixsite.com/website/shop


Galeria d'Imatges


Estatut

1. FORMA JURÍDICA

 

Formarem una empresa cooperativa entre els companys de classe, on tothom tindrà els mateixos drets i deures, i podrem donar tots l’opinió.

 

2. NÚMERO DE SOCIS

 

Serem un total de 14 socis.

 

3. CAPITAL SOCIAL (aportació inicial)

 

Aportarem 10 euros cada soci/a, per obtenir un total de 140 euros.

 

4. DOMICILI

 

Carretera Arenas, 57

Codi postal: 17480

Telèfon: 972 15 43 83

Web: 

Correu: safecooperative@gmail.com

 

5. DENOMINACIÓ

 

SAFE

 

6. CONSELL RECTOR

 

DEPARTAMENT DE COMPRES:

 

Anna, Noa

 

DEPARTAMENT DE VENDES:

 

Jimmy, Bryan, Ronan

 

DEPARTAMENT DE MÀRQUETING:

 

Ángel, Josep, Cesar

 

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ :

 

Sasha, Adil, Ghilmar

 

DEPARTAMENT DE COORDINACIÓ: 

 

Emma, Nataixa

 

7.OBLIGACIONS DELS SOCIS

 

Cada soci/a haurà d’aportar 10 euros.

En cas de què un soci/a no porti els diners, estarà expulsat. Però si els porta serà dins la cooperativa de nou. Aquest/a soci/a farà alguna altra feina.

Cada soci/a ha d’escoltar els companys/es i participar.

Tothom ha de treballar per igual i no deixar feina per als altres.

De manera obligada tots els socis han de tenir un  bon comportament.

Assistir a les reunions que es convoquen.

Acceptar les decisions de la cooperativa de manera democràtica.  

Participar en l’objectiu social de la cooperativa.

Acceptar els càrrecs que li han tocat, i assumir les responsabilitats.  

Participar en totes les activitats.

Aportar els diners de capital acordats.

Respectar els companys de la cooperativa.  

Ser molt treballadors/es.

Portar sempre el material necessari que es digui a les classes anteriors.

 

8. DRETS DELS SOCI 

 

Els socis tenen dret a:

 

Comprometre's a assistir a les reunions.

Participar en l’assemblea, opinar,  votar i fer-hi propostes.

Presentarse a les decisions importants i decisives de la cooperativa.

Participar en l’objectiu de la cooperativa.

Ser escollit per ocupar un càrrec a la cooperativa.

Sortir beneficiats de l’objectiu final del projecte.

Tothom té els mateixos drets i poders.

Quan es fan eleccions la majoria absoluta és la que guanya.

A l’hora de votar, has de votar el que tu creus, no el que l’altre gent vol.

Si un soci, vol prendre una decisió o vol aportar alguna cosa, s’haurà d'acceptar per una assemblea.

Tots els temes s'han de discutir, negociar, per tal de que s’arribi a un consens.  

 

9. ESTAT DELS COMPTES

 

Els estats de comptes es comprovaran un cop a finals de mes per tota la cooperativa. Mentrestant els administradors dirigiran els comptes.

 

10. PRESA D’ACORDS

 

Tothom té els mateixos drets i poders.

Quan es fan eleccions la majoria absoluta és la que guanya.

Si un soci, vol prendre una decisió o vol aportar alguna cosa, haurà de ser acceptada per una assemblea.

Tots els temes s'han de discutir i negociar per tal que s’arribi a un consens.

 

11. LIQUIDACIÓ DE LA COOPERATIVA I DISTRIBUCIÓ DE L’EXCEDENT

 

La cooperativa es dissoldra al final de curs (juny del 2019),  o si es produeix un abandonament de la major part dels alumnes.

Abans de dissoldre la cooperativa caldrà distribuir els beneficis generats de la següent manera:

Retornar el capital que van aportar tots els socis.

Donar un 40% dels beneficis a una entitat social (pendent de decidir).

Repartir els beneficis restants entre els socis de la cooperativa, que es repartiran per igual.


Organigrama

La nostra cooperativa consta de cinc departaments: 

 

  1. Departament de compres: Aquest departament, format per l'Anna i la Noa, és l'encarregat de buscar proveïdors, contactar amb ells i pactar-hi els productes a proveir i els preus. També s'encarrega de controlar que les comandes arribin en bon estat i comprovar-ne la qualitat.

  2. Departament de vendes: Format per en Jimmy, en Bryan i en Ronan, aquest departament s'ha encarregat de realitzar un estudi de mercat, una enquesta sobre l'acceptació dels productes de la cooperativa al mercat. També ha fet la cerca de clients potencials i és l'encarregat d'organitzar futures parades i punts de venda.   
                                     
  3. Departament de disseny i màrqueting: Aquest departament, format pel César, l'Ángel i en Josep, és el responsable de la imatge de la cooperativa. A més, s'encarrega de donar a conèixer la cooperativa a través d'una pàgina web i també a través d'un compte d'Instagram, on s'informarà de tot allò relacionat amb la cooperativa.

  4. Departament d’administració: Format per en Sasha, en Ghilmar i l'Adil, el departament d'administració porta la comptabilitat de la cooperativa, controlant els moviments de caixa i quadrant-los periòdicament. També s'encarrega de la tasca burocràtica de la cooperativa, com ara la realització de factures, albarans, rebuts, etc.

  5. Departament de coordinació: Aquest departament, format per la Nataixa i l'Emma, facilita la coordinació entre els altres departaments, ajudant a organitzar la feina de la cooperativa i duent a terme la planificació i l'organització general.  És també el departament responsable de l'elaboració dels estatuts. 

Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de