El projecte Emprengi ha nascut a partir de l’experiència adquirida per diversos instituts de les comarques gironines que el curs 2010/2011 van decidir implantar el model EJE (‘Empresa Joven Europea’) dissenyat per Valnalón (Langreo- Astúries), i que havia estat distingit entre les 10 millors pràctiques europees d’educació emprenedora el 2005.A partir d'aquest model el projecte ha anat evolucionat fins a l'actualitat.
Va dirigida, essencialment, als alumnes de 3r i/o 4 d’ESO que es constitueixen en cooperativa. Al llarg d’un curs escolar fan tot el procés de creació de la cooperativa, amb els seus estatuts, organigrama de funcionament, logo, etc... , es posen en contacte amb altres cooperativa que actuen de soci proveïdor alhora que també serà client seu. Amb ells intercanvien productes que els serviran per dur a terme tot el procés de venda dels mateixos, entenent de forma real com funciona un procés comercial de compra-venda. Així mateix, amb els beneficis obtinguts, total o parcialment, fan una aportació social que hauran determinat en l’elaboració dels estatuts, i en acabar el curs es fa el procés de dissolució de la cooperativa.

 

Tot aquest camí permet un treball competencial molt ampli i transversal que permet incorporar de forma real l’educació emprenedora de manera pràctica, incorporant aprenentatges en àmbits diversos. Us convidem a entrar en aquesta web per a conèixer el procés, la seva història i a apuntar-vos hi a participar.

--------------------------------------------------------------------------------------------

La Diputació i Emprengi promouen aquest curs la creació de 17 cooperatives per estudiants de secundària gironins


Cooperatives 2022 /2023


Fira cooperatives 2023


Centres que participen en el projecte

Educador emprenedor, aquest és el teu espai!

Amb el suport de