Sarricoop

Ficha de la cooperativa

Centro: INS Sarrià
Nivel Educativo: 4º ESO
Curso: Curso 2022/2023


Presentación

Som una cooperativa formada des d'una optativa de l'institut (Emprendedoria) la qual intentem treballar tots per igual per poder fer uns beneficis i d'aquests el 40% anirà cap a una ONG de Cervià de Ter que es diu Sol Solidari on ajuden a pobles d'Àfrica a poder tenir electricitat i llum.


Catálogo Productos

https://www.canva.com/design/DAFkR0H6zsE/w3GoSlVZHOAJPCuyWq3DYw/edit?utm_content=DAFkR0H6zsE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 


Galeria de Imagenes


Estatuto

CAPITOL I:    BASES DE LA SOCIETAT

Article 1. Denominació 

(Nom de la cooperativa)


Article 2. Domicili social i àmbit d’actuació

(posar l’adreça de l’institut i on actuarà la nostra cooperativa?)Article 3. Durada

(posar quan de temps i de quin mes a quin mes durarà la cooperativa)

Article 4. Objecte i activitats de la cooperativa:

(Què és el que volem fer?)

Heu d’explicar que volem fer una empresa feta pels estudiants, que sou de tercer d’ESO, de quin institut sou, a quines hores ho fem. Explicar què és el tercer A.  

Explicar què vol dir ser una cooperativa, que no és una cooperativa de debò perquè ... , i 

Explicar l’objectiu de la cooperativa.
CAPÍTOL II:    LES PERSONES SÒCIES


Article 5. Les persones sòcies treballadores.

Qui pot ser soci de la cooperativa 


Article 6. Requisits per l’admissió

Què s’ha de fer per poder ser soci?xxx

Deures i drets dels socis.


Article 7 Obligacions dels socis.


Algunes normes poden ser que  

Han de posar diners. assistir a classe, 

Fer la feina encomanada, 

Respectar els acords presos en assemblea.

Endreçar les coses en acabar les classes.

Respectar les normes del centre.

Col·laborar amb els companys ajudar a qui ho necessiti pel bé de la cooperativa.

Fer quedar bé a la cooperativa quan estem treballant.Article 8: Drets dels socis:

Alguns drets poden ser:

Treballar i cobrar per la feina feta.

Escollir i ser escollits coma càrrecs de la cooperativa.

Comprar articles de la cooperativa.

Participar en l’assemblea, opinar,  votar i fer-hi propostes, participar de les decisions importants i decisives de la cooperativa.

Participar en la repartició de beneficis.

Recuperar la nostra aportació inicial.

A ser informats de les decisions  importants de la cooperativa i d’aquelles que més ens afectin a nosaltres.


Article 9. Baixa dels socis:

Baixa justificada:

Heu de preveure quan un alumne pot deixar la cooperativa,. Què passa si un alumne se’n va, o deixa 3r A? Si es dóna de baixa, té dret a recuperar els diners invertits? Té dret a cobrar alguna cosa més? Com es pot fer això?

Baixa forçosa:

Si un alumne és expulsat del centre.

Si un alumne és expulsat de la cooperativa.

Com se’l expulsa de la cooperativa? Té dret a recuperar els diners invertits? Té dret a cobrar alguna cosa més? Com es pot fer això?Article 10 Faltes:

Cal pensar quin tipus de faltes es poden fer i classificar-les en lleus, greus o molt greus.Article 11. Procediment sancionador:

Cal explicar el procediment com es “castiguen” les faltes segons el tipus de falta que són. 

Si un soci no compleix les seves obligacions qui el sanciona? Com es fa? Com es controla el treball dels socis?CAPITOL III:  RÈGIM ECONÒMIC


Article 12. Capital Social:


Heu d’explicar quants diners  aporta cada soci.

Si tots els socis paguen igual.

Heu d’explicar que els títols  (un document) aniran a nom de cada soci i diran quants diners hi ha posat i que això li donarà dret a cobrar al final. 

Heu d’explicar el capital social: Amb quants diners començarem la cooperativa.

Heu d’explicar si es poden fer aportacions a terminis.Article 13. Fons socials obligatoris.

Aplicació dels excedents. Fons i retorn cooperatiu.


Heu d’explicar quan passarem comptes de la cooperativa.

 I Quan repartirem beneficis.

I Com es fa el repartiment dels excedents (els diners que guanyem)

Potser heu de recordar que una vegada s’ha servit a tots els clients, s’ha liquidat amb el soci ,s’han comptat tots els ingressos i diners a la caixa i  pagat els proveïdors. Cal guardat un % per satisfer alguna necessitat social.

EP!! Us faig saber que la llei diu que un 30%  s’ha de reinvertir i un 10% al fons social.

Per tant, un 40% del que guanya una cooperativa no el cobren els seus membres. I a més vosaltres no pagueu impostos.


Article 14. Imputació de pèrdues.

Heu d’explicar què hem de fer si hi ha pèrdues i qui les paga.Article 15. Tancament de l’exercici.

Heu d’explicar quin dia tancarem l’exercici (l’empresa).CAPITOL IV  ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA


Article 16. L’organigrama de la  cooperativa.
CAPITOL V GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ INTERNA


Article 17. L’assemblea general. Convocatòria 

Heu d’explicar qui convoca l’assemblea general, Com ho ha de fer, si hi ha d’haver ordre del dia i en quant de temps es convoca.


Heu d’explicar l’assemblea general ordinària cada quan es reuneix.

L’assemblea general extraordinària es convoca cada vegada que el departament de coordinació ho veu necessari o que ho demana x % dels socis. Heu de dir quants


També heu de dir com s’han de prendre els acords en l’assemblea. Per majoria simple, dos terços, ...

Article 18. Els càrrecs unipersonals.

Heu de dir quins càrrecs hi ha i qui els sustenta.CAPITOL VI : LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ


Article 19. Dissolució i liquidació.

Expliqueu quines poden ser les causes de dissolució i liquidació de l’empresa: quan s’acaba el curs, Quan els socis ho volen així o per fallida.

Cal explicar com es dissol la cooperativa.

Organigrama

PRESIDENT: Roge Farroni

COORDINACIÓ: Laia Robledillo/ Laura Muñóz

ADMINISTRACIÓ: Ismael Rhimi

COMPRES: Aniol Figueres

VENDES: Joel Fernández

SECRETÀRIA: Elsa de Palol

PRODUCCIÓ: Nick Kaminski/ Martí Sasanedas

MÀRQUETING: Lina Smaali

TRESORER: Eloi JouContactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de