Atena Llibreria

Ficha de la cooperativa

Centro: INS Illa de Rodes
Nivel Educativo: 4º ESO
Curso: Curso 2022/2023
Web: https://atena-llibreria.cms.webnode.es/


Presentación

Benvolguts,


Som l'alumnat de 4t d'ESO de l'Institut Illa de Rodes, aquest any, cursant l'assignatura d'Economia, fem una segona edició de la cooperativa Atena Llibreria que van crear els alumnes del curs passat.


Els objectius principals d'aquesta cooperativa són recaptar diners pel viatge de final de curs a Mallorca, amb una 60% dels guanys destinats a la causa, i amb un 40% destinat a l'ONG d'Acció Contra la Fam. Tot això venent material escolar a un preu assequible i accessible per a tots els públics interessats.


Tenim un catàleg de venta i una pàgina web disponibles per consultar el que volgueu i contactar amb nosaltres.


Catálogo Productos

Catàleg català png


Galeria de Imagenes


Estatuto

1.Denominació:


La cooperativa funcionarà amb el nom de Atena Llibreria. Aquest ha sigut escollit per l’alumnat del curs passat i aquest any hem tornat a utilitzar-lo per crear una nova edició de 2022-2023.


2.Domicili social:


La cooperativa està situada a l'INS Illa de Rodes, C/de les Arenes, 57, 17480 (Roses, Girona).


3.Objectiu social:


El nostre objectiu social és vendre material escolar a un preu assequible i accessible per a tothom.


4.Duració de la coopertiva:


El temps de durada és del 03 de Febrer de 2023 fins el 12 de Juny del 2023.

Dediquem 3 hores de treball setmanals, més les hores extres que hi dedicarem a casa com a socis de la cooperativa.


5.Objectius:


· Conèixer el funcionament d’una Cooperativa.

· Saber treballar en equip.

· Destinar un 60% dels beneficis finals al nostre viatge de final de curs a Mallorca, i un 40% a la ONG d’Acció Contra La Fam


6.Requisits per a l’admissió:


Els requisits per ser admès són:

-Que sigui alumne/a de 4t d’ESO i que cursi l'assignatura d’economia.

-Que treballi i prosperi en el que se li demana, tenint una bona actitud, responsailitat i respecte cap als altres.7.Capital social:


El nostre primer capital ve directament de l’Institut Illa de Rodes, en el nom d’aquest. De manera que al final del curs, quan ja haguem obtingut els guanys del treball dut a terme, es restarà aquella part del capital final.


8.Drets dels socis/es:


La condició del soci d’ATENA, atorga els següents drets:

- Participar en l’objectiu social de la cooperativa.

- Ser elector i elegible per els càrrecs socials voluntaris.

- Tenir vot i veu en la tria de decisions.

- Tenir assegurat el benefici final del soci per el seu viatge.

- Tenir accés a dispositius que facilitin la feina per a un millor resultat.

- Poder treure l'excedent final del projecte corresponent a un soci que no compleix les seves obligacions(9.), de forma democràtica i automàtica se'l aquest.

- Ser respectat i valorat equitativament sense distinció o comparació possible entre socis.

- Poder dirigir el departament propi del cual el soci n'és president.


9. Obligacions dels socis/es:


Són obligacions dels socis/es:

- Acceptar els càrrecs socials als que han sigut nombrats i assumir les responsabilitats corresponents (11.).

- Participar i assistir a classe amb una regularitat que no afecti als resultats o al constant treball del soci/s.

- Respectar i acceptar les decicions preses en equip encara que no han sigut les personalment desitjades.

-Donar soport i ajuda a qui ho necesiti, creant un grup sólid i empàtic.


10 .Órgans de la cooperativa:


Els òrgans de la cooperativa són els següents:


L’Assemblea General de Cooperativistes, formada per tots els cooperativistes.

Consell Rector integrat per:

 • Presidenta: Núria Subirós 

 • Secretària: Sondosse Yermak

 • Tresorer/ra: Josep Viñolas, Aron Vaccaro i Wail El Barhmi


Departaments funcionals:

-Departament de compres integrat per:

 • Jana Compte

 • Aina Giner

 • Ariadna Diaz

 • Lamia Dahbi


-Departament de vendes integrat per:

 • Ona Jiménez

 • Daniela López

 • Ibtissam el Kabir

 • Jannat Barchich

 • Jennifer Martín

 • Maria Hurtado

 • Nira Hernández


-Departament de màrqueting integrat per:

 • Chiara Nuñez

 • Anaïs Segovia

 • Marouan Benaissa

 • Myroslav Bylo

 • Mouad Bakkali

 • Mounir Dari

 • Wail Ouariachi

 • Stela Gallego


-Departament de coordinació integrat per

 • Yasmin Rian

 • Amina Hihi

 • Nil Fonolleras

 • Soufiane Chekkoufi


11. Responsabilitat dels socis:


Cada soci té la responsabilitat de:

- Asumir la responsabilitat de mantenir fermement els seus compromisos i pactes amb l’entitat per damunt del benefici propi.

- El president de cada departament ha d'assumir la total responsabilitat del que representa o fa el seu equip i dels resultats finals de les tasques encomanades a aquest.

- Asumir la responsabilitat d’un bon comportament a l’aula i durant el treball.

- Asumir la responsabilitat de presentar les tasques en el seu moment encara que no assistim a la classe presencialment.


12. Faltes dels socis:


Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.


a)Faltes lleus:

- Deixar anar una paraula irrespetuosa sense ser dirigida cap a alguna persona, donant lloc a respostes o desconcentració de l’equip.

- Arribar tard a la classe.

- No aixecar el dit, i no respectar el torn de paraula.


b)Faltes greus:

- Atemptar contra un soci amb paraules inacceptables, irrespetuoses o indecents, ja siguin insults o la manera en la que ens dirigim cap a un altre persona.

- No presentar qualsevol tasca o treball en el seu temps.

- No parar atenció mentre un soci o una mestra exposa alguna cosa o parla.

- Formar part de la contaminació acústica innecessària i molesta per l’ambient del treball.

- Prendre’s les tasques i l’empresa inseriosament.


c) Faltes molt greus:

- Tirar, trencar o robar qualsevol material, estri o objecte, ja sigui nostre o no.

- Picar i abusar físicament d’alguna persona.

- Respondre i fer cas omís de les advertències del professorat i de l’entitat en general, especialment de la presidència.

- Prendre decisions, actuar o parlar en nom de l’entitat empresarial sense permís de la presidència i del grup, o ignorant les indicacions i advertències que possiblement s’han rebut d’aquestes.

- No presentar-se en una reunió o torn de pati sense avisar prèviament. La norma queda abolida si la falta és justificable amb qualsevol tipus  d’emergència.

- Perjudicar de qualsevol manera la cooperativa i l’entitat empresarial amb qualsevol error.13. Sancions:

Les faltes greus i molt greus són acomulatives.


Les faltes lleus es sancionen amb advertiments del professorat i dels socis o la presidència.


Les faltes greus se sancionen amb incidència i si arriben a l’acumulació de 3 es decideix mediant l'Assemblea General si es fa fora de la cooperativa.


Les faltes molt greus es sancionen amb expulsió i si arriben a l’acumulació de 2 és expulsat directament de la cooperitva.14. Convocatòria de l’Assemblea General:


L’Assemblea General serà convocada per el Consell Rector, que fixará el mes, el día i l’hora de la convocatória.


Tots els socis es reuniran per parlar i decidir el que el Consell Rector determini com a important i necesitador de l’opinió i la decisió de tots els cooperadors i socis.


15. Liquidació i repartiment dels beneficis i exedent final:


La liquidació de la empresa es realitzarà al final de curs del 2023. L’excedent obtingut es repartirà en un 40% i 60%, el primer tant per cent será destinat a la ONG d’Acció Contra la Fam, i el segon, repartit a parts equitatives entre els socis de l’entitat empresarial pel viatge de final de curs a Mallorca.


Els que participen en la cooperativa i no asistirán al viatge, han de tenir per entès, que els guanys que els corresponen aniran directament destinats i repartits, entre els socis que si que hi anirán


16. Registre de la cooperativa:


Aquesta cooperativa no es constitueix d'acord amb la legislació en matèria de

cooperatives, és un projecte que pretén la simulació del funcionament d'una cooperativa

real.


Quedarà inscrit en el registre central de cooperatives d’Atena, formant part del projecte Emprengi i serà gestionada d'acord amb les regles del funcionament d'una cooperativa real.


Organigrama


Contactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de