RECICLETA

Ficha de la cooperativa

Centro: Institut de Sils
Nivel Educativo: 4º ESO
Curso: Cursp 2020/21


Presentación

Som uns estudiants de 4t de l’institut de Sils i estem creant una cooperativa social, sense ànim de lucre, aquesta cooperativa té com a finalitat reduir la contaminació a l'institut i al poble i es duria a terme aquesta acció recollint material escolar amb bicicleta.                                                                                                                                                                                                                                         
Galeria de Imagenes


Estatuto

CAPÍTOL I: BASES DE LA SOCIETAT

 

Article 1. Denominació 

Recicleta.

 

Article 2. Domicili social i àmbit d’actuació

Institut de Sils: Carrer Josep Carreres, s/n, 17410 Sils, Girona

Principalment, la nostra cooperativa actuarà a les escoles i a l’institut de Sils.

 

Article 3. Durada:

Desembre 2020 - Juny 2021

 

Article 4. Objectiu i activitats de la cooperativa:

 

Som una cooperativa d’alumnes de 4t ESO de l’institut de Sils que treballem el dijous de 08:00 a 10:00. Els nostres objectius són reduir la contaminació ajudant a l'institut i a les escoles properes a reciclar el material escolar. 

CAPÍTOL II: LES PERSONES SÒCIES

 

Article 5. Les persones sòcies treballadores.

Tothom que realitzi el curs d’emprenedoria de la modalitat d’Informàtica-Mecànica.

 

Article 6. Requisits per l’admissió.

Per ser soci de la cooperativa el primer requisit és:

-Ser un estudiant de l’institut de Sils del curs de 4t.

-Fer la modalitat d’Informàtica-Mecànica.

-Participar en la realització de la cooperativa.

DEURES I DRETS DELS SOCIS.

 

Article 7 Obligacions dels socis.

Assistir a classe.

Fer la feina encomanada.

Respectar els acords presos en assemblea.

Endreçar les coses en acabar les classes.

Respectar les normes del centre. 

Col·laborar amb els companys ajudar a qui ho necessiti pel bé de la cooperativa.

 

Article 8: Drets dels socis:

Escollir i ser escollits com a càrrecs de la cooperativa.

Participar en l’assemblea, opinar, votar i fer-hi propostes, participar de les decisions importants i decisives de la cooperativa.

A ser informats de les decisions importants de la cooperativa i d’aquelles que més ens afectin a nosaltres.

 

Article 9. Baixa dels socis:

Baixa justificada:

Seguirà participant en la cooperativa, però haurà de justificar la seva falta. 

 

Baixa forçosa:

Si un alumne és expulsat del centre, serà immediatament expulsat de la cooperativa.

Serà expulsat de la cooperativa a través d'una assemblea i fent una votació.

 

Article 10 Faltes:

-Faltes lleus: No participar en les reunions sobre la cooperativa. Intentar ensopegar als membres de la cooperativa. Cridar. No escoltar els membres de la cooperativa. No justificar una absència.

 

-Faltes greus: No respectar les opinions dels altres socis. 

 

-Faltes molt greus: Faltar el respecte a un soci de la cooperativa, fer mal ús del material de la cooperativa. No ajudar en res de la cooperativa. Article 11. Procediment sancionador:

Haurà de fer treballs extres que es decidiran per assemblea.

CAPÍTOL III: RÈGIM ECONÒMIC

Article 12. Capital Social:

Cooperativa social sense ànim de lucre.

CAPÍTOL IV ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

 

Article 13. Tancament de l’exercici

La nostra intenció és dissoldre la cooperativa l’últim dia de classe d’emprenedoria, que serà el juny del 2021.

 

Article 14: L’organigrama de la cooperativa.

 

CAPÍTOL V GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ INTERNAArticle 15. L’assemblea general. Convocatòria 

La convoca el president, es farà a l'aula de 4t C, es parlarà de l'ordre del dia i es convocarà l’últim dijous de cada mes. L'assemblea general extraordinària es convoca cada vegada que el departament de coordinació ho veu necessari o que ho demana el 40 % dels socis. Les decisions es votaran per majoria.

 

Article 16. Els càrrecs unipersonals.  

Director, codirector i secretari: Unai, Aly i oli Dutxi 

 

CAPÍTOL VI: LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 17. Dissolució i liquidació. 

Quan s’acaba el curs.

La seva dissolució constarà en una acta assignada per tots els membres de la cooperativa.


Contactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de