JPE (Juntos para la educacion)

Ficha de la cooperativa

Centro: Institut de Sils
Nivel Educativo: 4º ESO
Curso: Cursp 2020/21


Presentación

Som uns alumnes de 4 d'ESO amb el propòsit de crear una cooperativa social.

La nostra proposta tracta sobre: la millora positiva del sistema educatiu. És a dir, ens agradaria millorar àmbits que trobem dins l’educació. Tractarem les assignatures que ens agradaria incloure per tal que en un futur siguin útils.


Galeria de Imagenes

En estos momentos no hay imagenes a mostrar

Estatuto

Capítol I: BASES DE LA SOCIETAT


Article 1. Denominació: 

JPE (Junts per l’educació)

Article 2. Domicili social i àmbit d’actuació: 

Institut de sils C/ Josep Carreras, s/n

Article 3. Durada: 

Tindrà una durada de 6 mesos, des del desembre de 2020 fins al juny de 2021.

Article 4. Objecte i activitats de la cooperativa:

Junts Per l’Educació és una cooperativa feta per uns alumnes de 4t de l’Institut de Sils.

L’objectiu que tenim en la nostra cooperativa és fer una crítica constructiva al sistema educatiu.

Article 5. Les persones sòcies treballadores:


Els socis d’una cooperativa són les persones que s’ajunten, fan un grup i formen la cooperativa.  Els alumnes de 4t de l’institut de Sils són els socis de la cooperativa JPE. Com a socis de la cooperativa tenen dret a escollir i ser escollits en els càrrecs de representació de l’empresa.CAPÍTOL II: LES PERSONES SÒCIES

Deures i drets dels socis.

Article 7. Obligacions dels socis:

Els socis tenen l'obligació de:

Han d’assistir a classe, fer la feina encomanada i complir amb els acords de l'assemblea. 


A no ser que sigui una falta justificada.


Ajudar els companys fer que la cooperativa vagi bé i fer quedar bé la cooperativa quan estem treballant.


Respectar les normes de la cooperativa


Treballar de forma equitativa.Article 8. Drets dels socis:

Els socis tenen dret a:

Ser informats de les coses importants que afectin la cooperativa.

Participar en decisions de la cooperativa, participar en l'assemblea on es voten i es trien els membres de la junta. 

Donar la nostra opinió sense faltar al respecte.

Tenir el dret de ser escoltat.


Article 10. Faltes:

Si un membre de la cooperativa no es comporta, es pot sancionar amb una falta lleu, greu o molt greu 

✔ Una falta lleu serà avisat pels companys.

✔ Una falta greu serà motiu de parlar amb les professores.

✔ Una falta molt greu és d’expulsió definitiva de la cooperativa.Considerem una falta lleu quan:

-No participa.

-No escolta els companys.

-No aporta idees.

-No treballa.

- Es queda adormit a classe


Considerem una falta greu quan:

-Molesta als altres companys.

-No deixa treballar.

- Mostra una actitud totalment passiva i no mostra interès en l'assignatura.


Considerem una falta molt greu quan:

- Han sigut avisats diverses vegades tant pels companys com els professors, i segueix sense fer res.

- Adormir-se a classe cada sessió.

- Falta de respecte molt greu als companys.

Article 11. Procediment sancionador:


Si un soci no justifica la falta d’assistència, no fa la feina o no respecte als companys serà penalitzat segons l’article 10.

Si un soci molesta durant la feina o no treballa serà avisat. 

Si la seva actitud és dolenta serà apartat perquè treballi sol. 

Quan es faci assemblea es decidirà la sensió que s’aplica en cada cas.

El departament de coordinació portarà un full on s’apuntaran les actituds incorrectes. 


CAPÍTOL IV GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ INTERNA

Article 13. L’assemblea general. Convocatòria

Qualsevol membre de la cooperativa pot convocar l'assemblea quan sigui necessari. Els acords de l’assemblea s’han de prendre per consens. Si no és possible, es pot arribar a un acord per majoria absoluta. Organigrama

Publicitat (cartells, idea vídeo, test) Elsa, Noemí, Martina, Maria. Cultura mundial

Comunicació (redacten correus electrònics, presentacions)

Anthea, Mireia, NanaEducació sexual

EMPRENGI (publicar la idea de la cooperativa a la web) Desi, David, Alejandro. Economia 

Presidents (coordinar, crear noves idees, ajudar altres departaments, liderar, decideixen assemblea) Paula, Ana.

Secretaris (enviar correus electrònics, seguiment del diari, passar llista, escriure els actes) Andrea, Javi. Primers auxilis

Tecnologies (xarxes socials, editar vídeo, gravar, fer fotos, repartir ordinadors) Khoudi, Anna. Psicologia


Contactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de