CAL NORFEU

Ficha de la cooperativa

Centro: INS Cap Norfeu
Nivel Educativo: CICLOS FORMATIVOS
Curso: 2018/19


Catálogo Productos

https://www.flipsnack.com/page-flip-software/customize/fc9ldlfnv


Galeria de Imagenes


Estatuto

Estatuts CalNorfeu.

1. Denominació

L'empresa funcionarà amb el nom de CalNorfeu. Escollit pels membres de la cooperativa.

2. Domicili social

La cooperativa té el seu domicili en INS Cap Norfeu C/ Ponent, 15/19.Roses

3. Objectiu social

Es constitueix amb l'objectiu social de comprar i vendre productes típics de l'Alt Empordà i el seu corresponen es intercanviar amb els productes d'una cooperativa sòcia.

4. Duració de l'activitat

El temps és limitat, durarà des de el moment de la seva inscripció fins al Maig del 2019

5. Objectius

Aquesta cooperativa està formada per un projecte educatiu amb la finalitat que tots els participants compleixin els següents:

-Prendre decisions de forma democràtica.

-Fomentar el treball en equip dividint les tasques de la cooperativa.

-Obtenir i compartir els resultats del treball en comú.

-Promovem la participació dels socis treballats.

-Contribuir a la formació dels socis treballats.

6. Requisits per l'admissió

Ser alumne de CFGM de Gestió Administrativa.
Portar els 10€ de capital .

Una vegada realitzada l'aportació cada soci rebrà un certificat emès per la cooperativa i firmat pel President i el Secretari d'aquesta, que li acrediti la seva condició del soci/a.

–La propietat d'aquest títol és personal i intransferible.

El fet de realitzat l'aportació inicial és condició necessària per no suficient per obtenir la devolució del mateix i la distribució d'excedents.

7. Capital social

El capital social de la cooperativa està constituït per l'adopció realitzada per tots els socis, que ascendirà a 130€. Dividit en 13 participants de 10€ cada una d'elles.8. Drets dels socis/a

La condició de soci de CalNorfeu atorga els següents drets:

-Acceptar els càrrecs socials per als quals fossin elegits i assumir responsabilitats.

-Participar en l'objecte social de la cooperativa.

-Ser elector i elegible per als càrrecs socials.

9. Obligacions dels socis/es

Són obligacions dels socis/ es

- Participar i assistir a classe.

- Acceptar els càrrecs socials als quals siguin nomenats

-Si un alumne no assisteix durant molt de temps a classe i no fa la feina, assistit a classe entre tots els alumnes, amb forma democràtica li podran treure l'excedent al final del projecte.

10. Organs de la cooperativa

Els òrgans de la cooperativa són els següents:

Assemblea general de cooperatives. Formada per totes les cooperatives.

Presidenta:
Maya Remoluèe

Secretari:
Nouradine El Hachimi

Tresorer/a:
Naïma Boukrouna.

Departaments de Comercial:

Taofiq Bota.
Dani Capdevila.
Oumaima.

Departament Màrqueting:
Nora Bendahmane
Pablo García
Ibtissam Afia

Departament de R.R.H.H.
Hamza Ahmian
Jamal Belfkir

Departament Administratiu:
Adrià Cifuentes
Ibrahim Agbalou

11. Responsabilitat dels socis

L'empresa destinarà un 40% dels seus beneficis a obres de caràcter social.

12. Convocatòria de l'Assemblea General:

L'Assemblea General serà convocada pel Consell Rector, que fixarà l'ordre del dia en la convocatòria.

Tots els socis es reuniran a principi de la construcció de la cooperativa per escollir els membres de l'assemblea i al final de la cooperativa.

13. Liquidació i repartiment de beneficis:

La liquidació de l'empresa es realitzarà al final de curs escolar de 2019, data en què finalitzarà la nostra activitat.

L'excedent obtingut es repartirà a la seva fiscalització entre els socis, després de deduir un 10% dels beneficis, aquesta quantitat es podria destinar a una ONG que al final del curs es decidirà, en l'assemblea.

14. Registre de la cooperativa:

Aquesta cooperativa no es constitueix d'acord amb la legislació en matèria de cooperatives, sent un projecte que pretén la simulació del funcionament d'una cooperativa real.

Quedarà inscrita al Registre Central de Cooperatives EIX i serà gestionada d'acord amb les regles de funcionament d'una cooperativa real.


Contactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de