COOP DE COOL

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Abat Oliba
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: 2017/18
Web: coopdecool.wixsite.com/coopdecool


Presentació

Sóm un grup d'alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Abat Oliba de Ripoll, que està començant amb un projecte de cooperatives de la comarca. La nostra intenció és vendre productes de la comarca.
Amb els diners que guanyem, un 60% els donarem a l'hospital de Sant Joan de Déu, ja que creiem que estaran destinats a una bona causa, l'altre 40% es destinarà al viatge de final de curs.


Catàleg Productes

https://www.flipsnack.com/coopdecool/cat-leg-coop-de-cool.html


Galeria d'Imatges


Estatut

CAPITOL I:    BASES DE LA SOCIETAT

Article 1. Denominació

Coop de Cool

Article 2. Domicili social i àmbit d’actuació

C/ Barcelona, 57 -17500, Ripoll

Article 3. Durada:

Des del 11 d’Octubre de 2017 fins al Juny de 2018

 

Article 4. Objecte i activitats de la cooperativa:

Comercialitzar productes típics del Ripollès a través de l’optativa d’economia de 4t d’ESO amb l’objectiu de conèixer bé què és una cooperativa, el seu funcionament i la seva responsabilitat cap a la societat.

 

 

CAPÍTOL II:    LES PERSONES SÒCIES

 

Article 5. Les persones sòcies treballadores.

Les persones que estiguin en l’optativa de Economia 2 de 4 ESO a l’ Institut Abat Oliba de Ripoll

 

Article 6. Requisits per l’admissió.

Els requisits per l’admissió són:

-      Que la persona es comprometi a treballar o fer la feina que ha de fer.

-      Que posi els diners necessaris per la cooperativa

-      Que sigui respectuós amb els seus companys de classe

-      Que formi part del grup d’Economia 2 de 4t Eso

-      ...

 

Article 7 Obligacions dels socis.

·        Han de posar diners,

·        Assistir a classe,

·        Fer la feina encomanada,

·        Respectar les normes del centre,

·        Col·laborar amb els companys

·        Participar en les activitats de comercialització de la coop.

·        ...

 

Article 8: Drets dels socis:

-         Treballar i obtenir el 40% dels beneficis per finançar-se el viatge de fi de curs.

-         Comprar articles de la cooperativa a preu de fabrica

-         Participar en l’assemblea, opinar,  votar i fer-hi propostes, participar de les decisions importants i decisives de la cooperativa.

-         Participar en la repartició de beneficis.

-         A ser informats de les decisions  importants de la cooperativa i d’aquelles que més ens afectin a nosaltres.

-         ...

Article 9. Baixa dels socis:

 

Baixa justificada:

-         En cas de que un soci se’n va del centre o esta de baixa durant més de 1 setmana, el soci ja no formarà part de la cooperativa i els diners que ha posat per la cooperativa seran retornats.

Baixa forçosa:

-         En cas de que un soci esta expulsat del centre, la cooperativa haurà de escoltar la versió del soci i del equip directiu, després s’haurà de reunir i decidir quines conseqüències podrà tenir el soci expulsat.

Article 10 Faltes:

Les faltes seran les mateixes que les del institut Abat Oliba de Ripoll

CAPITOL III:  RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 12. Capital Social:

-         Cada alumne que formi part de la cooperativa haurà de posar 10€ al principi que en total serà 170€. (10€ x 17 alumnes = 170€)

-         En cas de necessitar més diners, es poden fer ampliacions de capital si els socis així ho consideren

-         En el moment de dissolució de la cooperativa, els socis podran recuperar els diners posats ( si hi ha prou beneficis)

 

Article 13. Fons socials obligatoris

 

Aplicació dels excedents. Fons i retorn cooperatiu.

-         Amb els beneficis que tindrà la cooperativa un 60% se’n va a l’Hospital Sant Joan de Déu i el 40% restant serà pel viatge de fi de curs. ( només pels alumnes que hi vagin)

 

Article 14. Imputació de pèrdues.

-         En cas de pèrdues els socis hi hauran de fer front.

Article 15. Tancament de l’exercici.

 

La cooperativa (l’exercici) s’acabarà el dia 1/6/2018 ( ja que es l’últim dia de Economia 2)

 

CAPITOL IV  ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

 

A picture containing indoor, black, sitting

Description generated with high confidenceArticle 16. L’organigrama de la  cooperativa.

 

 

CAPITOL V GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ INTERNA

 

Article 17. L’assemblea general. Convocatòria

 La presidenta convocarà l’ assemblea general amb una setmana d’antelació indican els punts a tractar.

 

L’assemblea general extraordinària es convocarà cada vegada que el departament de coordinació ho vegi necessari o que ho demaní més del 50% dels socis.

 

Els acords en l’assemblea  es prendran per majoria simple.

 

Article 18. Els càrrecs unipersonals.

 En la cooperativa hi ha diferents departaments:

 

Ø Departament de compres : han de buscar proveïdors, trucar-los i pactar amb els productes i preus, controlar les comandes i la qualitat...  

Laura Ferrer i Oriol Castañer

Ø Departament de vendes: fer un estudi del mercat, contacten amb els clients, organitzar parades i vendes...

Júlia Subirana, Hasnaa Yerrou, Mireia Franquesa i Laia Ariza

Ø Departament de disseny i màrqueting: Donen a conèixer la coop., fan el logotip, fan la web, fan cartells...

Pau Garrido, Joel Moreno, Martí Vayreda, Abel Gallardo i Elias Boulaich

Ø Administració: Porten la Comptabilitat de la Cooperativa, controlen els moviments de caixa i els quadren periòdicament amb els assentaments dels llibres diari i major. També es cuiden de fer les factures, albarans, rebuts...

Dani Garcia, Miquel Àngel Fernández i David Orlando Hernandez

Ø Coordinació:  Faciliten la coordinació entre els departaments, ajuden a organitzar la feina de la cooperativa. Planificació i Organització general.

 

Carla Ciolacu i Gustau Puiggros


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de