COOPERATIVA PS

Fitxa de la cooperativa

Centre: Institut de Caldes
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2019/20


Presentació

Hola a tots i totes,

Som un petit grup de 13 persones de l’Ins Caldes de Malavella. Formem part d’un  PS (Projecte Singular) on hi ha alumnes de de 3r i 4t. 

La nostra cooperativa es diu COOPERATIVA PS.

Aquest és el primer any que fem una cooperativa i intentarem fer-ho el millor possible.

El que volem fer és poder participar per guanyar uns diners per poder fer una sortida tots junts a final de curs.

També donarem el 40% dels beneficis a persones amb problemes.

Per contactar amb nosaltres ho podeu fer a través del mail:cooperativaps19@gmail.com

 

Hem creat aquesta cooperativa per saber  com és una empresa, també per aprendre a treballar en grup, aprendre a realitzar debats i per aconseguir aixecar l’empresa amb tot el nostre esforç. Nosaltres tenim moltes ganes de relacionar-nos amb altres empreses de diferents comarques i així observar altres maneres de treballar i tenir noves experiències.

 

Moltes gràcies pel vostre temps, bona sort!

 


Catàleg Productes

Catàleg 2020


Galeria d'Imatges


Estatut

ESTATUTS COOPERATIVA PS

Denominació

La nostra cooperativa es dirà Cooperativa PS, que és un nom escollit entre tots els membres del grup.

Domicili social

Institut Caldes de Malavella, Av. Onze de Setembre, s/n, 17455. Tel. 972480225

Durada i activitat

La cooperativa durarà el curs 2019-2020. La constitució es duu a terme el 13 de desembre de 2019 i la dissolució es farà el 19 de juny de 2020.

L’activitat es realitzarà a les assignatures següents: Tutoria (pluja d’idees i assemblees), Tecnologia (logotip i fabricació de productes), Projecte de llengües (text de presentació i organigrama), Català (estatuts), Mates (comptabilitat).

 

 Objecte de la cooperativa

Cooperativa P.S. és una empresa feta per estudiants de Projecte Singular (alumnes de 3r i 4t d’ESO) de l’institut de Caldes de Malavella.

Es crea dins el marc del projecte educatiu Emprengi amb la finalitat d’aprendre a crear, desenvolupar i dissoldre una empresa.

Aquesta cooperativa no està legalment constituïda, però queda registrada en el registre central de cooperatives Emprengi.

 

 Adhesió a la cooperativa

Per ser soci de la cooperativa s’han de complir dos requisits: ser alumne/a de Projecte Singular  i aportar 5 euros de capital inicial.

Cada soci aportarà 5 euros de capital inicial el dia de la constitució de la cooperativa.

El departament d’ administració recollirà i registrarà els 5 euros que els socis aportin el dia de la constitució de la cooperativa i s’encarregarà de la liquidació a final de curs.

Deures dels socis

Cada soci té el deure d’aportar els 5 euros inicials. Tots els socis han de participar en la fabricació i la venda dels productes acordats. Cadascun dels socis ha aportat com a mínim una idea per vendre productes. Tots els membres de la cooperativa es comprometen a respectar l’opinió dels socis. Cada soci ha de ser responsable de la seva feina perquè si no el projecte sortirà malament.

Faltes dels socis

Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 

·         Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

Robar capital de la cooperativa.

Falta de respecte a un client reiteradament.

 

·         Faltes greus

Són faltes greus:

Respondre amb violència física envers un altre membre de la cooperativa.

Respondre amb violència verbal envers un altre membre de la cooperativa.

Falta de respecte a un client

 

 

·         Faltes lleus

Són faltes lleus:

Falta de respecte a un membre de la cooperativa.

Mentir als socis de la cooperativa

No participar ni assistir a les activitats que realitzarem fora de classe.

 

Sancions

Les faltes molt greus es sancionen expulsant el membre de la cooperativa i sense dret als beneficis obtinguts.

Les faltes greus es sancionen amb la resta d’un  20% dels beneficis obtinguts.

Les faltes lleus es sancionen amb la resta d’un 5% dels beneficis obtinguts.

Les faltes es decidiran a l'assemblea general

Els diners recaptats per les sancions s'afegiran a la donació de l’ONG.

El control de les sancions les portarà la tutora.

 

Del vot per representant a l'Assemblea General

Cada soci té dret a un vot a l'Assemblea General. Aquest dret es pot exercir per mitjà d'un soci. Cada representant només pot tenir dos vots delegats

La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta. L’admissió la fa la presidència de l'Assemblea General al començament de la sessió.


Organigrama

Organigrama COOPERATIVA PS


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de